Тематична програма Всеукраїнської студентської олімпіади «Технології питної води та водопідготовкихарчових виробництв»


Тематична програма 

Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 18 «Виробництво та технології»

зі спеціальності 181 «Харчові технології»  

(«Технології питної води та водопідготовкихарчових виробництв»)

 1. Водні ресурси та їх використання.

 2. Екологічна оцінка якості поверхневих вод.

 3. Хімія води.

 4. Вимоги до якості та безпечності питної води та води для виробництва харчових продуктів.

 5. Контроль показників якості води.

 6. Водопостачання підприємств харчової галузі.

 7. Зони санітарної охорони водозаборів.

 8. Водний баланс харчового підприємства.

 9. Фізико-хімічні і біологічні основи процесів оброблення води.

 10. Технології питного водопостачання.

 11. Технології водопідготовки для виробництва напоїв, а також фасованих природних і мінеральних вод.

 12. Технології очищення стічних вод.

 13. Обладнання для очищення природних вод і промислових стоків.

 14. Проектування обладнання для очищення природних вод (механічні фільтри, фільтри для знезалізнення води, іонообмінники, зворотно осмотичні установки, УФ-лампи).

 15. Технології раціонального використання водних ресурсів.

 16. Системи оборотного водопостачання.

 17. Водно-хімічний режим і водопідготовка для котельні харчового підприємства.

 18. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти і каналізаційну мережу.

 19. Економічна ефективність водозберігаючих природоохоронних рішень.

 20. Заходи з управління якістю води у виробництві продуктів харчування.