Список наукових і навчально-методичних праць к.т.н., ст. викл. Ємонакової О.О. за 2013-2015 роки


з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Співавтори

1.

Товарознавча харак-теристика нових кавових напоїв

стаття

Зб. наук. пр. молодих учен., асп. та студ. / ОНАХТ. – О., 2013. – т.1. – С. 22-24.

Літвін В.Ю.

2.

Особенности кофейных напитков на основе талой воды

тези доповіді

Зб. тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, / ОНАХТ. – О., с. 128,  2015 – 139 с.

Скубий М.В.

3.

Визначення небезпечних факторів при водопідготовці на кавовому виробництві

тези доповіді

Зб. тез доповідей VI Всеукра-їнської науково-практичної кон-ференції молодих вчених, аспіран-тів і студентів, / ОНАХТ. – О., с. 128,  2015 – 139 с.

Манова Ю.В.