БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ – ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПІДХІД


Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

4 квітня 2018 року в Україні введений в дію Закон України „Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин”. Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю в сфері виробництва і обігу харчових продуктів.

Новаціями Закону є ризик-орієнтованість, заснованість контролю на принципах HACCP, здійснення його заходів без попередження (повідомлення) операторів ринку у формі аудиту, інспектування, огляду, відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки, здійснення моніторингу.

Особливістю Закону буде право фіксування процесу здійснення контролю засобами аудіо- та відеотехніки як з боку представників контролюючих організацій, так і операторами ринку, анонсування на сайті Держспоживслужби України Переліку питань, для контролю на відповідних підприємствах.

Контролю підлягатимуть не тільки готова продукція – харчові продукти в торговельних мережах і на складах, а й самі виробництва, їх потужності, будь-які стадії виробництва, прилегла територія, приміщення, обладнання та інвентар, транспортні засоби, а також харчові продукти та корми, сировина, інгредієнти, допоміжні матеріали, усе, що контактує з харчовими продуктами; засоби та процеси прибирання і догляду, а також пестициди, маркування, зовнішній вигляд і навіть реклама.

На підставі ризик-орієнтованого підходу встановлюється також і періодичність здійснення планових заходів контролю в залежності від категорії об’єкту за ступенем ризику та результатів попередніх перевірок.

Згідно чинного Закону оператори ринку несуть відповідальність за його порушення зі стягненням штрафу у суттєво збільшених розмірах: з юридичних осіб у розмірі від п'яти до п'ятдесяти мінімальних заробітних плат, а з фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до сорока мінімальних заробітних плат. У найтяжчих випадках передбачається тимчасове припинення роботи виробництв-порушників.

Так, тільки за невиконання обов'язку щодо впровадження на потужностях контролю у критичних точках (HACCP) тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

Цим та іншим важливим питанням в сфері безпечності харчових продуктів були присвячені інформаційні та практичні заходи, організовані Одеським обласним агентством реконструкції та розвитку за фінансової підтримки Європейського Союзу, що проходили 23 та 30 березня 2018 року.

В рамках цих заходів пройшла робота Круглого столу на тему Вимоги сучасності до безпеки продуктів харчування" і Тренінг на тему «Впровадження системи менеджменту ХАССП на підприємстві», представником на яких від нашої академії був доцент Дроздов О.І.

Спікерами круглого столу виступали керівник Одеського обласного агентства реконструкції та розвитку, представники Одеської ОДА, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області,
ДП «Одесастандартметрологія», представники бізнесу.

В ході пленарних дискусій обговорювались питання щодо міжнародних стандартів та схем сертифікації для первинних виробників сільськогосподарської та харчової продукції, законодавства України щодо безпеки харчових продуктів.

Тренінг, присвячений впровадженню на харчових підприємствах Системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) провела начальник відділу сертифікації систем менеджмента ДП «Одесастандартметрологія» – Тетяна Литвиненко. 

 

Учасники тренінгу з НАССР 

Особливо корисним була практична частина тренінгу, в якій, за пропозицією автора статті, був розглянутий приклад розробки елементів НАССР для заводу з виробництва консервів для дитячого харчування.

 

Доцент Дроздов О.І. з керівником Тренінгу Т. Литвиненко

Отримані документальні, методичні матеріали і електронні презентації доповідачів стануть суттєвим інформаційним ресурсом в подальшій викладацькій та науковій роботі, а Свідоцтво від ДП „Одесастандартметрологія” та Одеського обласного агентства реконструкції та розвитку про проходження теоретико-практичного курсу „Система менеджменту безпечності харчових продуктів ( ISO 22000).

Принципи НАССР” та „Внутрішній аудит систем управління згідно ДСТУ ISO 19011:2012” дає всім учасникам тренінгу можливість набуття статусу внутрішнього аудитора.

Дроздов О.І., к.т.н., доцент кафедри Біоінженерії і води.