ЗАСІДАННЯ НАУКОВОЇ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВОДА ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ВОДИ»


29 вересня 2017 року на кафедрі технології питної води Одеської національної академії харчових технологій   в рамках Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів відбулось засідання наукової секції «Вода та сучасні проблеми екології води».

 На конференції були присутні студенти ОНАХТ різних курсів та спеціальностей. Студентами, які навчаються за спеціальністю «Харчові технології» і освітньою програмою «Технології питної води та водопідготовки  харчових виробництв» були представлені цікаві доповіді, які супроводжувалися яскравими презентаціями та викликали багато запитань у слухачів.

Учасники засідання наукової секції

 

Учасники засідання наукової секції

 

Кармазін Антон  (студент 4 курсу) розповідає про забрудненість водопровідної води мікрочасточками пластику

Основными вопросами, которые обсуждали участники конференции, были следующие: влияние качества воды на здоровье человека, питьевой режим человека, современные антропогенные загрязнители природных вод и их влияние на экосистему, водные виды спорта и новейшие способы и технологии очистки сточных вод.

Наибольший интерес вызвали доклады студентов третьего и четвертого курсов: Мичуды Анастасии, Селиванова Ильи, Кармазина Антона, Кобушкиной Наталии, Лысенко Юлии, Мимей Татьяны и Шаповала Евгения. 

Зав. кафедрой  технологии питьевой воды,

 д.т.н., с.н.с.  Коваленко Е.А.,

к.т.н., доцент кафедры Емонакова О.А.