Графіки відкритих лекцій, екскурсій, занять

Графіки відкритих лекцій, екскурсій, занять

Графік ліквідації заборгованостей з дисциплін кафедри за І семестр 2017/2018 н.р.  

Викладач

Дисципліна  

Час проведення, аудиторія

Коваленко О.О.

Методологія наукових досліджень

24.01.18, 31.01.18

11.00-13.00, Дх-225

Методика викладання у ВНЗ

Ляпіна О.В.

Технології харчових виробництв

24.01.18, 31.01.18

11.00-13.00,

Дх-215

Фізична та колоїдна хімія

Берегова О.М.

Фізична та колоїдна хімія           

Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі

 

План читання лекцій магістрами, аспірантами і викладачами кафедри Технології питної води для студентів технікумів і коледжу академії на І семестр 2017/2018 н.р.

ПІБ

лектора

Дисципліна.

Тема лекції

Дата

проведення

Час

проведення

Аудиторія

проведення

Курс, спеціальність

1

2

3

4

5

6

7

1

к.т.н., доцент

Берегова Ольга

Михайлівна

Cтічні води та їх вплив на екосистему

листопад 2017 р.

1200 - 1420

Механіко-технологічний технікум,

читальний зал

1 – 4 курс; Харчові технології

2

к.т.н., доцент

 Ляпіна Олена Василівна

Туристичні рекреаційні ресурси України

вересень - жовтень 2017 р.

1320 – 1420

Технічний коледж

1 – 4 курс; Харчові технології

План проведення відкритих лекцій провідних спеціалістів галузі на І семестр 2017/2018 н.р. на кафедрі Технології питної води

ПІБ лектора

Посада. Підприємство

Тема лекції

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

проведення

Курс, спеціальність

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мокієнко Андрій Вікторович

д.мед н., ст.наук.співроб., ДУ «УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

Гігієнічні критерії оцінки якості питної води

10.10.17.

13.00 – 14.30

Дх - 223

1-4 курс бакалаври,

  1-2 магістри зі спеціальності 181«Харчові технології»

План проведення відкритих лекцій викладачів кафедри Технології питної води на І семестр 2017/2018 н.р.

ПІБ

лектора

Дисципліна.

Тема лекції

Дата

проведення

Час

проведення

Аудиторія

проведення

Курс, спеціальність

1

2

3

4

5

6

7

1

д.т.н., ст.наук.співроб.

Коваленко Олена Олександрівна

Інноваційні технології галузі/

Інновації в мембранних технологіях для очищення води

 

04.10.17

9.30 – 10.50

Дх-225

Магістри,

1 курс,

ПВМ-53(а)

2

к.т.н., доцент

Ємонакова Оксана Олександрівна

Контроль якості та безпеки продукції галузі/ Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, лабораторні дослідження

 

12.09.17

9.30 – 10.50

ДХ-223 

ТВКП-42(б)

План читання лекцій викладачами кафедри Технології питної води в Інституті культури ОНАХТ на 1 семестр 2017 - 2018 н.р.

ПІБ лектора

Тема лекції

Дата проведення

Час проведення

Аудиторія

проведення

1

2

4

5

6

7

1

К.т.н., доцент Ємонакова Оксана Олександрівна

Актуальні проблеми забезпечення водою Одеського регіону

24.10.17.

Початок о 1430

Дх - 223

План читання лекцій магістрами, аспірантами і викладачами  кафедри Технології питної води для студентів ВНЗ І-ІІ р.а на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

 

ПІБ

лектора

Дисципліна.

Тема лекції

Дата прове­дення

Час прове­дення

Аудиторія прове­дення

Курс, спеціаль­ність

1

2

3

4

5

6

7

1.

Манова Ю.,
Дубовик Н.,
Трандасір С.,

1. Україна: єдина країна – різна вода.

2. Комплексне очищення води: досвід та сучасність.

3. Водна євроінтеграція води в Україні.

22-26 травня

1200-1430

 

Механіко-технологічний технікум, вул. Чорноморського козацтва, 12, Читальний зал

1-3 курс

2.

Куцолабська М.

Скліфос Г.

 

1.   Ультрафіолетові технології знезаражування води;

2.   Всесвітній день води - 2017

17.05.17

1320-1420

 

Технічний коледж

1-3 курс

3

Трандасір С., Степаненко Н.

 

1.    Альтернативні джерела води для зон бойових дій.

2.    Золото в воді та для води.

29.05 – 02.06.17

1300 - 1400

Технікум промислової автоматики, вул. Гоголя, 16, корп. 1
ауд. 301

1-3 курс

Завідувач кафедри ТПВ Коваленко О.О.

План проведення відкритих лекцій провідних спеціалістів галузі  на кафедрі Технології питної води на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

 

ПІБ лектора

Посада. Підприємство

Тема лекції

Дата прове­дення

Час прове­дення

Аудиторія проведення

Курс, спеціаль­ність

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Мокієнко Андрій Вікторович

д-р мед. наук, ДУ «УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

Гігієнічні критерії питної води

05.04.17

14.30

Д-223

3, 4 курс бакалаври,

1, 2 курс магістри

Завідувач кафедри ТПВ Коваленко О.О.

 

 

 

Графік проведення занять і екскурсій на кафедрі Технології питної води для студентів технікумів і коледжу ОНАХТ в ІІ семестрі 2016/2017 н.р. (2)

 

Заняття/екскурсія

Дата, час

Слухачі

1

 Тема заняття: «Яку воду ти п’єш?»

22.03.17, 12.00

Студенти Технічного коледжу ОНАХТ

2

Тема заняття: «Яку воду ти п’єш?»

14.03.17, 1300

Студенти Механіко-технологічно технікуму

3

Тема заняття: «Яку воду ти п’єш?»

14.03.17, 1400

Студенти Технікуму промислової автоматики

4

Екскурсія лабораторіями кафедри 

20.04.17, 930 - 1600

Студенти всіх технікумів і коледжу ОНАХТ

Зав. кафедри ТПВ Коваленко О.О.

 

 

  План проведення відкритих лекцій викладачів Кафедри Технології питної води на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

 

ПІБ

лектора

Дисципліна.

Тема лекції

Дата прове­дення

Час прове­дення

Аудиторія

проведення

Курс, спеціаль­ність

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доц. Ляпіна О.В.

Стандартизація, метрологія та сертифікація

Теоретичні основи метрології

09.03.17

09.30

Д-217

IIІ курс

ТВКП-32б

2.

Доц. Берегова О.М.

Основи наукових досліджень

Наукова інформація. Патенти

16.03.17

13.00

Д-215

II курс

ТВКП-22б

 Завідувач кафедри Коваленко О.О.