Список наукових і навчально-методичних праць д.т.н., с.н.с. Коваленко О. О. за 2011-2015 роки


Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Співавтори

1.

Вода для чайних напоїв

монографія

Херсон: Грінь Д.С., 2014. ISBN 978-617-7243-69-3.- 140 с.

Вєтров Д.І.

2.

Requirements to technological water quality for tea drinks preparation

стаття

Ukrainian Food Journal – 2015. V.4, Issue 1. – P. 14 – 23.

D. Vetrov

3.

Development of technological modes for preparation of mineral water for sports drinks

стаття

 Ukrainian Food Journal. – 2014. Vol. 3, ISE 3. - P. 373-381.

I.Kovalen-ko,

O. Vasyliv

4.

Раціональність використання води в харчовій галузі

стаття

Наук. журн. «Вода: Гігієна та екологія» - №1-4 (2). – С.98 – 106.

 

5.

Требования к качеству технологической воды для приготовления напитков из чайного сырья

стаття

Наук.-вироб. журнал «Харчова наука і технологія». – №2 (27) 2014. – С. 68-75.

Ветров Д. И., Прибыльский В. Л.

6.

Активне вугілля у водоготуванні для виготовлення напоїв

стаття

Наук.-вироб. журнал «Харчова наука і технологія». – №3 (28) 2014. – С. 36-43.

Олійник С.І., Прибильський  В.Л.,

Куц А.М. та інш. , всього 5

7.

Спосіб опріснення природної мінеральної води в технології виробництва спортивних напоїв

стаття

Наук.-вироб. журнал «Харчова наука і технологія». – №3 (28) 2014. – С. 29-36.

Коваленко І.В., Василів О.Б.

8.

Вимоги до якості технологічної води для приготування напоїв на основі чайної сировини в закладах ресторанного господарства

стаття

Наук. журнал «Вода: гігієна та екологія». – Одеса: ДП УкрНДІ медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України, 2013. – №3-4. – С.81-93.

Вєтров  Д.І.

9.

Спосіб і режими опріснення природної мінеральної води, яка використовується для приготування напоїв для спортсменів

стаття

Наук. журнал «Вода: гігієна та екологія».  - Одеса: ДП УкрНДІ медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України, 2013. – № 3-4. – С.93-105

Коваленко І.В., Василів О.Б.

10.

Технологическая вода для приготовления напитков на основе чайного сырья в заведениях общественного питания

стаття

Сб. статей IWA 5ая Восточно-Европейская конференция «Опыт и Молодость в решении водных проблем», Киев, 26-28 июня 2013 г.  – С. 161-167. [Электронный ресурс].

Ветров Д.И.

11.

Особенности подготовки природной минеральной воды  с  использованиемметода вымораживания для приготовления напитков для спортсменов

стаття

Сб. статей IWA 5аяВосточно-Европейская конференция «Опыт и Молодость в решении водных проблем», Киев, 26-28 июня 2013 г. – С.168-173. [Электронный ресурс ].

Курчевич И.В.,

Васылив О.Б.

12.

Методика оцінювання ступеню екологічності способу опріснення води для виробництва напоїв

стаття

Загальнодержавний наук. – вироб. журн. «Економічна та продовольча безпека України». - Одеса: ОНАХТ. - №1 (2013). – С.23-28.

Василів О.Б. Курчевич І.В.

13.

Экспериментальные исследования влияния условий вымораживания на качество опресненной воды

стаття

Сб. статей IWA 4аяВосточно-Европейскаяконференция «Опыт и молодость в решенииводных проблем»,  Санкт-Петербург, 4-6 октября 2012 г. – СПб., 2012. – С.126 – 134.

Курчевич І.В.,Василів О.Б.

14.

Технологические особенности водоподготовки в производстве чайних напитков

стаття

Сб. статей IWA 4аяВосточно-Европейскаяконференция «Опыт и молодость в решенииводных проблем»,  Санкт-Петербург, 4-6 октября 2012 г. – СПб., 2012. – С.119 - 126.

Вєтров Д.И.

15.

Розробка вимог до якості води, призначеної для виробництва чайних напоїв

стаття

Наук. пр. ОНАХТ, Мін. осв. і науки України. – Одеса: 2012. – Вип. 42. - Т.2. - С. 430 – 434.

Вєтров Д.І.

16.

Розробка технологічних режимів процесу опріснення мінеральної води виморожуванням для технології виробництва спортивних напоїв

стаття

Наук. пр. ОНАХТ, Мін. осв. і науки України. – Одеса: 2012. – Вип. 42. - Т.2. – С. 434 – 440.

Курчевич І.В., Василів О.Б.

17.

Кінетичні закономірності процесу дегазації штучно насиченої СО2 мінеральної води

стаття

Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія». -  № 3 (2012). -  С.8-11.

Курчевич І.В.

18.

Методика підготовки модельних розчинів для дослідження процесів мембранного очищення стічних вод консервних виробництв

стаття

Науково-виробничий журнал «Харчова наука і технологія», 2012, № 3 (2012).

Григор’єва Т.П.

19.

Експериментальні дослідження процесу дегазації мінеральної води

стаття

Темат. зб. наук. пр. «Обладнання та технології харчових виробництв» / Голов. ред. О.О. Шубін; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. – 2012. – Вип. 29. - Т.1. – с. 284 – 288.

Курчевич І.В

20.

Ефективність розділення мінералізованих розчинів способом виморожування

стаття

Сб.труд. «Международные научные чтения «Белые ночи  -2012». Проблемы безопасности ХХІ века и пути их решения. – К.: УНО МАНЭБ, 2012 р. – С. 237-243.

Курчевич І.В.,

Василів О.Б.

21.

Дослідження впливу різних факторів процесу виморожування на показники якості опрісненої води

стаття

Зб. наук. праць VIII Міжнар. наук. -техн. конф., присвяч.90-річчю Одес.держ.акад.холоду «Сталий розвиток і штучний холод». - Херсон: Гринь Д.С., 2012. - С. 187-192. (Збірник надруковано як додаток до наук.-техн. Журн. «Холодильна техніка і технологія». – Вип.4(138), 2012).

Курчевич І.В.,

Василів О.Б.

22.

Розробка технології водопідготовки для виробництва чайних напоїв

стаття

Наук. пр. ОНАХТ, Мін. осв. і науки України. – Одеса: 2011. – Вип. 40. - Т.2. – С. 66-71.

Безусов А.Т., Вєтров Д.І., Постол Н.А.

23.

Визначення технологічних режимів процесу сорбційного очищення води, призначеної для виробництва функціональних напоїв

стаття

Темат. зб. наук. пр. Обладнання та технології харчових виробництв Голов.ред О.О.Шубін; Дон. Нац. ун-т економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського.  – 2011. – Вип.27. – С.376 – 383.

Вєтров Д.І.

24.

Експериментальне дослідження процесу мембранного очищення стічних вод консервних виробництв

стаття

Наук. – виробн. журнал «Харчова наука та технологія» - ОНАХТ. – 2011. - № 3 (16). – С.79-83.

Безусов А.Т., Патік Т.П., Мочер-нюк Д.В.

25.

Метод виморожування в технологіях водо підготовки на підприємствах харчової промисловості

тези доповіді

Зб. доп. Міжн. Конгресу «ЕТЕВК-2011», Україна, Крим, Ялта, 6-10 червня 2011 р. – С.143 – 145.

Василів О.Б.

Курчевич І.В.

26.

Современные проблемы рационального использования воды на пищевых предприятиях

тези доповіді

Зб. доп. Міжн. Конгресу «ЕТЕВК-2011», Україна, Крим, Ялта, 6-10 червня 2011 р. – С. 414– 417.

Патик Т.П.

27.

Дослідження процесу очищення стоків консервних підприємств на експериментальній мембранній установці

тези доповіді

Зб. доп. Міжн. Конгресу «ЕТЕВК-2011», Україна, Крим, Ялта, 6-10 червня 2011 р. – С. 294 – 297.

Патік Т.П.

Мочернюк Д.В.

28.

Застосування способу виморожування для опріснення води в технологіях виробництва напоїв

тези доповіді

Мат. Міжн. наук.-практ.конф. «Вода і довкілля» (IX Міжн. водний форум AQUAUKRAINE), 8-11 листопада 2011 р. - Україна, Київ, ТОВ «Міжнародний виставковий центр» - С.312.

Василів О.Б.

Курчевич І.В.

29.

До обґрунтування критерію вибору способу та умов очищення барометричних вод консервних виробництв

тези доповіді

Мат. Міжн. наук.-практ.конф. «Вода і довкілля» (IX Міжн. водний форум AQUAUKRAINE), 8-11 листопада 2011 р. - Україна, Київ, ТОВ «Міжнародний виставковий центр» - С.248.

Патік Т.П.

30.

Водопідготовка для виробництва чайних напоїв

тези доповіді

Мат. Міжн. наук.-практ.конф. «Вода і довкілля» (IX Міжн. водний форум AQUAUKRAINE), 8-11 листопада 2011 р. - Україна, Київ, ТОВ «Міжнародний виставковий центр» - С.228.

Вєтров Д.І.

31.

Проблеми застосування методу виморожування у харчовій промисловості

тези доповіді

Зб. тез. доп. Міжн. наук.-практ.конф. «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», 17-20 травня 2011 р. – Одеса:ОНАХТ, 2011. – С.159 - 160.

Василів О.Б.

Курчевич І.В.

32.

Влияние температурных режимов на процесс сорбционной очистки воды для напитков активированным углем

тези доповіді

Зб. тез. доп. Міжн. наук.-практ.

конф. «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», 17-20 травня 2011 р. – Одеса:ОНАХТ, 2011. – С. 160 - 161.

Ветров Д.И.

33.

Технологічні аспекти застосування методу виморожування в технологіях водопідготовки

тези доповіді

Зб. тез доп. Всеукр. наук.- практ. конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса:ОНАХТ, 2011. –С.50-51.

Курчевич І.В.

Василів О.Б.

34.

Дослідження впливу умов кондиціювання води на показники якості напоїв та екстрактів

тези доповіді

Зб. тез доп. Всеукр. наук.- практ. конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса:ОНАХТ, 2011. –С.42-43.

Вєтров. Д.І.

Постол Н.А.

Ремінна Л.П.

35.

1.      Технологія водопідготовки для виробництва чайних напоїв: технологічні аспекти та підходи до розробки

тези доповіді

Зб. мат. Третьої наук.-практ. конференції «Вода в харчовій промисловості». - Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 9-10.

Вєтров Д.І.

36.

Методика підготовки модельних розчинів для експериментальних досліджень процесів мембранного очищення стічних вод від барометричних конденсаторів консервних виробництв

тези доповіді

Зб. мат. Третьої наук.-практ. конференції  «Вода в харчовій промисловості». - Одеса: ОНАХТ, 2012. – С.118–120.

 

Григор’єва Т.П.

37.

Експериментальні дослідження закономірностей зміни хімічного складу води в процесі виморожування

тези доповіді

Зб. мат. Третьої наук.-практ. конференції  «Вода в харчовій промисловості». - Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 55-57.

Курчевич І.В.,

Василів О.Б.,

Тодорова М.С.

38.

Дослідження впливу переохолодження на процес опріснення води виморожуванням

тези доповіді

Зб. мат. Третьої наук.-практ. конференції «Вода в харчовій промисловості». - Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 113-115.

Василів, О.Б.

Тітлов О.С.

Іщенко С.В.

39.

Очищення стічних вод консервних підприємств

тези доповіді

Програма і матеріали78 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспір. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2-3 квітня 2012 р.– К.: НУХТ, 2012 р. – Ч. 2. – С. 130 – 131.

Григор’єва Т.П.,

40.

Експериментальні дослідження динаміки видалення вуглекислого газу з мінеральної води.

тези доповіді

Програма і матеріали78 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспір. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2-3 квітня 2012 р. –К.: НУХТ, 2012 р. – Ч. 1. – С. 66 – 68.

Дараган С.,

Матура Л.,

Курчевич І.В

41.

Перспективи виробництва напоїв спеціального призначення в Україні

тези доповіді

Програма і матерівали 78 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспір. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2-3 квітня 2012 р. – К.: НУХТ, 2012 р. – Ч. 1. – С. 56 – 57.

Курчевич І.В.,

Тодорова М.С.,

42.

Мінеральні води – перспективна сировина для виробництва напоїв для спортсменів

тези доповіді

Мат. наук.-практ. конф. «Вода та довкілля» (Х Міжнародний  водний форум «AQUAUKRAINE – 2012»),  6-9 листопада 2012 р. – С.47.

 

Курчевич І.В.

43.

Закономірності розподілу домішок води в системі «тверда фаза – концентрований розчин» у процесі опріснення води виморожуванням

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 43-44.

Курчевич І.В.,

Василів О.Б.

44.

Вплив попередньої обробки води на якість води, опрісненої виморожуванням

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 116.

Курчевич І.В.,

Протас О.А.

45.

Дослідження впливу якості води на характеристики харчового льоду

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 117-118.

Курчевич І.В.,

Кудряшова Ю.Є.

Манова Ю.О.

46.

Технологія водопідготовки  для спортивних напоїв

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – 128-130.

Курчевич І.В.

47.

Технологическая вода для приготовления чайных напитков

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 102-104.

Коваленко О.О.

Вєтров Д.І.

48.

Шляхи підвищення вокористання води на виноробних підприємствах

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 12.

Василів О.Б.,

Новикова М.О.

49.

Дослідження пливу різних факторів на величину переохолодження розчину в процесі опріснення води виморожуванням

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 99-101.

Василів О.Б.,

Фуркало С.В.,

50.

Моделювання тепловіддачі при опрісненні води виморожуванням

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 154-156.

Василів О.Б., Іщенко С.В.,

Фуркало С.В., 

51.

Влияние качества воды на качество кофейных и этнических напитков

тези

доповіді

Зб. мат. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. «Вода в харчовій промисловості» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 114-115.

Ветров Д.И.,  Терещенко И.В.

52.

Оцінка сумарного впливу чинників процесу виморожування на якість підготовленої води

тези

доповіді

Зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. «Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів», 16-17 травня 2013 р. – Харків: ХДУХТ, 2013. – С. 32-33.

Василів О.Б.. Курчевич І.В.

53.

Методика оцінювання ступеню екологічності способу опріснення води для виробництва напоїв

тези

доповіді

Мат. Міжн. наук.-практ. конф. «Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості» – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 210-211.

Курчевич І.В.,

Василів О.Б.

54.

Екологічний аудит харчових підприємств

тези

доповіді

Мат. Міжн. наук.-практ. конф. «Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості» – Одеса: Фенікс, 2013. – С.204 – 205.

Василів О.Б.,

Патік Т.П.,

Новикова М.О.

55.

Екологічна сертифікація туристичних закладів в Україні

тези

доповіді

Мат. Міжн. наук.-практ. конф. «Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості» – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 209-210.

Коваленко Н.О.

Вєтров Д.І.

56.

Розробка технології водопідготовки для виробництва напоїв для спортсменів

тези

доповіді

Зб. мат V наук-практ. конф.  з міжнар. уч. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 86-88.

Коваленко І.В., Василів О.Б.

57.

Математична обробка результатів експериментальних досліджень впливу якості води та технології її водопідготовки на якість чайних напоїв

тези

доповіді

Зб. мат V наук-практ. конф.  з міжнар. уч. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 89-90.

Вєтров Д. І.

58.

Технологія альтернативного водопостачання баз відпочинку та курортів одеського регіону

тези

доповіді

Тези доп. Міжн. Наук. – практ. конф. «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», 18 – 19 листопада 2015  р., м. Київ, НУХТ – С.184-185.

Кормош К.Ю.

59.

Експериментальні дослідження якості води, отриманої із повітряного середовища

тези

доповіді

Елект. зб. тез доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. та студ.в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2015. – С. 33.

Кормош К.Ю.

60.

Актуальність розробки технології очищення води, отриманої із повітря

тези

доповіді

Елект. зб. тез доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. та студ.в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2015. – С. 66.

Кормош К.Ю.

61.

Розробка технології попередньої обробки морської води перед   опрісненням

тези

доповіді

Тези доп. Міжн. Наук. – практ. конф. «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», 18 – 19 листопада 2015  р., м. Київ, НУХТ – С.57-58.

Новосельцева В.В.

62.

Вплив санітарної обробки кондиціонеру та процесу аерації на вміст азотовмісни сполук у воді, отриманій із повітря

тези

доповіді

Мат. V Міжн. конф.  молод.вч. «Сучасні аспекти

санаторно-курортної справи»  - Одеса: ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» - 2015. – С. 20-21.

Кормош К.Ю.

63.

Розробка технології підготовки води для виробництва харчового льоду

тези

доповіді

Елект. зб. тез доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. та студ.в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2015. – С.

Кочур Є.В.

64.

Удосконалення системи використання водина харчовому підприємстві

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.103.

Куцолабська М.В.

65.

Удосконалення технології безалкогольних напоїв

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.104. 

Манова Ю.О.

66.

Використання біоактивованого вугілля для очищення води від нітрогенвмісних сполук

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.107. 

Янкова А.Г.

67.

Розробка технології водо підготовки для виробництва відновленних соків

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.108. 

Слєпцова В.В.

68.

Переваги і недоліки способів очищення води від іонів амонію

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.114-115. 

Кормош К.Ю.

69.

Розробка технології очищення стічних вод котельні на олійно-жировому підприємстві

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.116-117. 

Дубовик Н.І.

70.

Вплив умов навколишнього середовища на мікробіологічні показники якості води, отриманої із повітря

тези

доповіді

Зб. тез доп. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. уч., асп. і студ. в «Вода в харчовій промисловості». – Одеса, ОНАХТ. – 2016. – С.141-144. 

Кормош К.Ю.,

Величко Т.О.

71.

Вдосконалення підготовки фахівців харчової галузі  шляхом формування інформаційних баз даних з методик визначення показників якості води

тези доповіді метод. конференції

Мат.  43-ї наук.-метод. конф.  «Науково-методичні основи запровадження системного підходу при підготовці фахівців для харчової та зернопереробної галузі», 3 – 4 квітня 2012 р. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – с.

Тіщенко В.М.,

Шалигін А.В.,

Патік Т.П.

72.

Особливості лабораторних робіт з дисципліни «Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технології водопідготовки»

тези доповіді метод. конференції

Мат. 44 наук.-метод. конф. виклад. ОНАХТ «Сучасні тенденції викладання у вищій школі: інформаційні та інноваційні технології навчання» - Одеса: ОНАХТ, 2013. – С 117. [Електронний ресурс]

Вєтров Д.І.,

Курчевич І.В.

73.

Аналіз інновацій у педагогічних дослідженнях

тези доповіді метод. конференції

Мат. 45 наук.-метод. конф. виклад. ОНАХТ «Роль комплексного дипломного проектування у підвищенні якості підготовки фахівців»– Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 113-114. [Електронний ресурс]

Стрікаленко Т.В.,

Коваленко І.В., Дудник Ю.В.

74.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Кондиціювання води у виробництві напоїв»

тези доповіді метод. конференції

Мат. 45 наук.-метод. конф. виклад. ОНАХТ «Роль комплексного дипломного проектування у підвищенні якості підготовки фахівців». – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 172. [Електронний ресурс]

Вєтров Д.І., Коваленко І.В.

75.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Фізико-хімічні основи води і водних розчинів»

тези доповіді метод. конференції

Мат. 45 наук.-метод. конф. виклад. ОНАХТ «Роль комплексного дипломного проектування у підвищенні якості підготовки фахівців» – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 171. [Електронний ресурс]

Степанова Г.О., Базелева Н.А.

76.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технології водопідготовки" для магістрів напряму підготовки 6.05170110  "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв"

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2015. - 53 с.

Вєтров Д.І., Григорєва Т.П., Курчевич І.В.

77.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Науково-птехнічний прогрес і ролгнозування розвитку технології водопідготовки" для магістрів напряму підготовки 6.05170110  "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2015. - 35 с.

 

78.

Наскрізна робоча програма практик для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" і професійного спрямування "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв"денної форми навчання

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2015. - 45 с.

Стрікаленко Т.В., Ляпіна О.В., Берегова О.М.

79.

Наскрізна робоча програма практик для магістрів напряму підготовки 8.051701 "Харчова технологія та інженерія" і спеціальності "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв"денної форми навчання

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2015. - 35 с.

 

Стрікаленко Т.В., Ляпіна О.В., Берегова О.М.

80.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технології питної води» для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" і професійного спрямування "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв"денної форми навчання

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2015. - 35 с.

 

 

81.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Методика викладання у вищому навчальному закладі» для студ. Спец. 8.05170110 «Технології питної води та водо підготовки харчових виробництв»

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2013. – 40 с.

Базелева Н.А., Курчевич І.В.

82.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.05170110  «Технології питної води та водо підготовки харчових виробництв»

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2012. – 16 с.

Т.В. Стрікаленко, Берегова О.М., Ляпіна О.В., Базелева Н.А..

83.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Фізична і колоїдна хімія”. Модуль 3. “Методи одержання дисперсних систем. Поверхневий натяг. Адсорбційні рівноваги” для студентів професійних напрямів підготовки 6.040106 та 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2011. – 31 с.

Ляпіна О.В.

Берегова О.М.

Подолян Р.А.