Список наукових і навчально-методичних праць к.х.н., доцента Ляпіної О.В. за 2011-2016 роки


Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

1                  

К вопросу повышения эффективности снижения содержания железа в воде

тези доповіді

Збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конференції “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса, 2011. – С. 55-56.

Максименко А.Д.

Дудник Ю.В.

Понтус С.А. Шалыгин А.В. Тищенко В.Н.

2                  

Електрофізичні характеристики тонкоплівкових структур зі спеціальними властивостями

стаття

 

Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – т.12, №1. – С. 219-223.

Береговая О.М. Подолян Р.А.

3                  

Сучасні тенденції розвитку ринку та регламентації бутильованих питних вод

стаття

 

Наукові праці ОНАХТ. – 2011. – т. 2, № 40. – С. 142-146.

Стрикаленко Т.В.

Зайцева Л.С.

4                  

Современные эколого-гигиенические проблемы и задачи развития технологий водоподготовки на пищевых предприятиях

тези доповіді

Збірник тез доповідей VII Міжн. наук.-практ. конференції “Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку”. – Донецьк – 2011 – Святогірськ. – С. 100-103.

Стрикаленко Т.В.

Береговая О.М. Патик Т.П. Тищенко В.Н.

5                  

Обгрунтування необхідності зниження вмісту заліза у питний воді

тези доповіді

Збірник тез доповідей III наук.-практ. конференції “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса, 2012. – С. 137.

Дуднік Ю.В. А.Ю. Іваськевич

Загоровська І.С.

А.С. Солтанова

О.В. Шалигін

6                  

Возможности бенчмаркинга  для управления производством бутилированных вод

стаття

 

Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2012. – т.1, № 42. – С. 250-255.

Стрікаленко Т.В. Базелева О.А.

7                  

Рациональное использование воды как составляющая продовольственной безопасности и устойчивого развития

стаття

 

Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2012. т.2, № 42. – С. 425-429.

 

Стрікаленко Т.В.

Берегова О.М.

8                  

Современные проблемы бутилированых вод

тези доповіді

Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса, 2013. – С. 93.

Стрикаленко Т.В.

Зайцева Л.С. Полуєва К.

9                  

До питання оптимізації процесу одержання аерозолів водних розчинів у відцентрованному полі

тези доповіді

Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Вода в харчовій промисловості” – Одеса, 2013. – С. 157.

Довгань А.

Руденко Ю.В. Шалигін О.В. Дуднік Ю.В.

10               

Проблема оптимизации режимов ионного обмена при водоподготовке в пищевой промышленности

тези доповіді

Збірник тез доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса, 2013. – С. 158.

 

Довгань А.

Руденко Ю.В. Коваль А.В.

Брянская Л.В. Тіщенко В.М. Шалигін О.В.

11               

Апробация технологических режимов обработки поверхности на предприятиях пищевой промышленности

тези доповіді

Збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конференції “Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів” – Харків, 2013. – С. 41-42.

Нижник Т.Ю.

Береговая О.М. Подолян Р.А.

12               

Вода, экология и продовольственная безопасность

тези доповіді

[Електронний ресурс // Матеріали наук.-практ. конференції “Вода і довкілля” в рамках IX Міжнародного водного форуму “AQUA UKRAINE-2013” – Київ, 2013. – С. 90. – електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Тищенко В.Н. Береговая О.М.

Журакивская М.В.

13               

Вендинг води та напоїв: технології та гігієнічний нагляд

тези доповіді

Збірник тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса, 2014. – С. 9.

Стрікаленко Т.В.

14               

Проблеми забруднення водних ресурсів та екологічний менеджмент харчових виробництв

тези доповіді

Матеріали міжн. наук.-практ. конференції “Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості”. – Одеса, 2014. – С. 222-224.

Тіщенко В.М. Берегова О.М. Шалигін О.В.

15               

Вода для жизни в стратегии управления здоровьем

стаття

 

Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2014. т.2, № 42. – С. 273-280.

Стрікаленко Т.В.

16               

Термальные воды мира

тези доповіді

Збірник тез доповідей VI Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Вода в харчовій промисловості”. – Одеса, 2015. – С. 46-47.

Овсюк М.А.

17               

Аналіз хімічних методів очищення стічних вод

тези доповіді

Збірник тез доповідей VІI Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2016. – С. 177-179

Рырмак В.И.

18               

Экспериментальные исследования бутиллированных вод, газированных и сохранявшихся при разных температурах

тези доповіді

Збірник тез доповідей межд. науч-техн. конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии” – Одеса, 2011. – С. 162-163.

Стрикаленко Т.В.

Зайцева Л.С.

Береговая О.М.

19               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Фізична і колоїдна хімія”. Модуль 3. “Методи одержання дисперсних систем. Поверхневий натяг. Адсорбційні рівноваги” для студентів професійних напрямів підготовки 6.040106 та 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2011. – 31 с.

О.О. Коваленко

О.М. Берегова

Р.А. Подолян

20               

Актуальність впровадження системного підходу при розробці проектів методичних документів з проблем управління якістю води на харчових підприємствах

тези доповіді

Матеріали 43 наук.-метод. конференції викладачів академії “Науково-методологічні основи запровадження системного підходу при підготовці фахівців для харчової та зернопереробної галузі ”. – Одеса, 2012., Ч. 2 – С. 15.

Стрікаленко Т.В.

Патік Т.П.

21               

Управління якістю води на підприємствах харчової галузі – проблема кваліфікованих технологів усіх харчових виробництв

тези доповіді

Матеріали 43 наук.-метод. конференції викладачів академії “ Науково-методологічні основи запровадження системного підходу при підготовці фахівців для харчової та зернопереробної галузі” – Одеса, 2012. – Ч. 2, С. 16.

Стрікаленко Т.В.

 

22               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Фізична і колоїдна хімія”. Модуль 4. “Молекулярно-кінетичні, структурно-механічні властивості дисперсних систем. Агрегативна стійкість і коагуляція” для студентів професійних напрямів підготовки 6.040106 та 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2012. – 35 с.

В.М. Тіщенко, О.М. Берегова О.В. Шалигін

23               

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.05170110 “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” всіх форм навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2012. – 16 с.

Стрікаленко Т.В.

Коваленко О.О.

Берегова О.М.

Базелева Н.А.

 

24               

Досвід та проблеми використання інноваційних технологій навчання у підготовці магістрів

тези доповіді

Електронний збірник тез 44 наук.-метод. конф. викладачів академії “Сучасні тенденції викладання у вищій школі: інформаційні та інноваційні технології навчання” – Одеса: ОНАХТ, 2013. – С 58.

 

Стрікаленко Т.В.

Тіщенко В.М.

Берегова О.М.

25               

До питання методології інтерактивних методів навчання у ВНЗ

тези доповіді

Електронний збірник тез 45 наук.-метод. конф. викладачів академії “Роль комплексного дипломного проектування у підвищенні якості підготовки фахівців” – Одеса, 2014. – С 57.

Стрікаленко Т.В.

Орлова М.Л.

Береговая О.М.

26               

Наскрізна робоча програма практик для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчова технологія та інженерія” і професійного спрямування «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 45 с.

Коваленко О.О.

Стрікаленко Т.В.

Берегова О.М.

 

 

 

27               

SMART-технології як інноваційний засіб формування навчального процесу

тези доповіді

Електронний збірник тез 46 наук.-метод. конф. “Перспективи науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового закону України “Про вищу освіту” – Одеса, 2015. – С. 115-117.

Стрікаленко Т.В.

Скубій Н.В.

28               

Наскрізна робоча програма практик для магістрів напряму підготовки 6.051701 “Харчова технологія та інженерія” та спеціальності 8.05170110 «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 35 с.

Коваленко О.О.

Стрікаленко Т.В.

Берегова О.М.

 

29               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології харчових виробництв: Технології води і водопідготовки харчових виробництв» для студентів професійного напряму підготовки 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 22 с.

Берегова О.М. ,

Стрікаленко Т.В. Скубій Н.В.

30               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія питної води і водопідготовки для закладів готельного і ресторанного господарства» для магістрів професійного напряму підготовки 8.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 33 с.

Берегова О.М.

Стрікаленко Т.В.

31               

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Стандартизація, метрологія та сертифікація» для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія», професійного спрямування «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса, ОНАХТ, 2015. – 31 с.