Список наукових і навчально-методичних праць к.т.н., доцента Берегової О. М. за 2011 – 2016 роки


з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

1                  

Удаление из воды железа

тези доповіді

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конф. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2011. – С. 58-60

Недова О.Ф.

2                  

Аналіз фізико-хімічних методів очищення води

тези доповіді

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конф. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2011. – С. 124-126

Никитюк Н.В.,
Чабанова А.А.

3                  

Електрофізичні характеристики тонко плівкових структур зі спеціальними властивостями

стаття

Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 12, № 1. – 2011. – С. 219-223.

Ляпіна О.В.,
Подолян Р.А.

4                  

Экспериментальные исследования бутилированных вод, газированных и сохранявшихся при разных температурах

тези доповіді

Збірник тез доповідей міжнародної науково-техн. конф. «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології». – Одеса. – 2011. – С. 162-163.

Стрикаленко Т.В., Зайцева Л.С., Ляпина Е.В.

5                  

Питна вода і її значення для життєдіяльності людини

тези доповіді

Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ. – Т. 2. – Одеса. – 2011. – С. 109

Краснощока О.В., Коваль Н.В. студ.

6                  

К вопросу усовершенствования процесса непрерывного испарения алюминия в вакууме

тези доповіді

Материалы VIІ Междунар. научно-практич. конф. «Образование и наука без границ – 2011», 07 – 15 декабря 2011; г. Пшемышль. – 2011. – С. 80-82

Чабанова А.А.

7                  

Современные эколого-гигиенические проблемы и задачи развития технологий водоподготовки на пищевых предприятиях

 

тези доповіді

Тезиси доповідей  VII  міжнародної науково-практ. конф. «Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку» 07 – 09 вересня 2011; г. Донецьк. – 2011. – С. 100-103

Стрикаленко Т.В.,
Ляпина Е.В.,
Патик Т.П.,
Тищенко В.Н.

8                  

Методи знезаражування води: переваги і недоліки

 

 

тези доповіді

Збірник тез доповідей III науково-практичної конф. з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2012. – С. 39-41

Подолян Р.А.,
Крилова Д.І.

9                  

Рациональное использование воды как составляющая продовольственной безопасности и устойчивого развития

стаття

Наукові праці ОНАХТ – Вип. 42, Т 2. – Одеса, 2012. – С. 425-429

Стрикаленко Т.В.,
Ляпина Е.В.

10               

Використання ПГМГ при підготовці води для виробництва чаю

 

 

тези доповіді

Материалы VIІI Междунар. научно-практич. конф. «Научная индустрия европейского континента – 2012», 27 ноября -15 декабря 2012; г. Прага. – 2012. – С. 23-27

Мірон В.М.,
Федорова І.О.,
Шалигін О.В.

11               

Інтеграційні чинники у реалізації компетентністного підходу до організації наукової праці студентів

 

 

 

тези доповіді

Матеріали 42 Науково-методичної конференції викладачів ОНАХТ «Науково-методичні запровадження системного підходу при підготовці фахівців для харчової та зернопереробної галузі» Ч. 2. – – Одеса. – 2012. – С. 17

Стрікаленко Т.В.,
Шалигін О.В.
Курчевич І.В.

12               

Як самостійно перевірити якість питної води та захистити себе від інфекційних хвороб

 

 

тези доповіді

Збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2013. – С. 4-5

Дергачова В.О.,
Корпан І.В.

13               

Апробация технологических режимов обработки поверхностей на предприятиях пищевой промышленности

 

тези доповіді

Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конф. «Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів», 16-17 травня 2013 р. – Харків, УДУХТ. – 2013. – С. 41-42

Нижник Т.Ю.,
Ляпина Е.В.,
Подолян Р.А.

14               

Проблеми забруднення водних ресурсів та екологічний менеджмент харчових виробництв

 

 

 

тези доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конф. «Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості», 
2-4 жовтня 2013 р. – Одеса, ОНАХТ. – 2013. – С. 222-224

Тіщенко В.М.,
Ляпіна О.В.,
Шалигін О.В.

15               

Вода, экологическая и продовольственная безопасность

 

 

 

 

тези доповіді

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конф. «Вода та довкілля» в рамках міжнародного водного форуму «Aqua Ukraine – 2013», 5-6 листопада 2013 р. – Київ, Міжн. Виставковий центр України. – 2013. – С. 90

Тищенко В.Н.,
Ляпина Е.В.,
Журакивская М.В.

16               

Очищення води в домашніх умовах

 

 

 

 

 

тези доповіді

Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 5-6 листопада 2013 р. – Одеса. – 2013. – С. 184

Корпан І.В.,

 Дергачова В.О.

 

17               

Очищення води побутовими фільтрами: порівняльний аналіз та рекомендації

тези доповіді

Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2014. – С. 123

Мудрик В.Є., Богатирьова Н.О.,

Шепеленко Д.С.

18               

Значення води для людини

 

 

 

 

тези доповіді

Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2015. – С. 9-10

Гончар А.М.

19               

Екологічні проблеми водних ресурсів України

 

 

 

тези доповіді

Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2015. – С. 84.

Коханська А.В.

20               

Бенчмаркінг як елемент управління виробництвом фасованих вод

 

тези доповіді

Матеріали міжнародної науково-практичної конф. «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки». – Київ, 2015. – С. 73

Стрікаленко Т.В, Ляпіна О.В.

21               

Аналіз хімічних методів очищення стічних вод

тези доповіді

Збірник тез доповідей VІI Всеукраїнської науково-практичної конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості». – Одеса. – 2016. – С. 155-157

Пиріг О.М.,

 Рабічев О.С.

22               

Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізична i колоїдна хімія" Модуль 3. "Методи одержання дисперсних систем. Поверхневий натяг. Адсорбційні рівноваги" для студентів професійних напрямів підготовки 6.040106 та 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання

методичні вказівки

Одеса, ОНАХТ, 2011. – 31 с.

Коваленко О.О.,
ЛяпінаО.В., 
Подолян Р.А.

23               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізична і колоїдна  хімія" Модуль 4. "Молекулярно-кінетичні, структурно-механічні властивості дисперсних систем. Агрегативна стійкість і коагуляція" для студентів професійних напрямів підготовки 6.040106 та 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання

методичні вказівки

Одеса, ОНАХТ, 2012. – 35 с.

Тіщенко В.М. ,
Ляпіна О.В. ,
Шалигін О.В.

24               

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.05170110 “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв” всіх форм навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2012. – 16 с.

 

 

 

 

 

Стрікаленко Т.В.

Коваленко О.О.

Ляпіна О.В.

Базелева Н.А.

 

25               

Досвід та проблеми використання інноваційних технологій навчання у підготовці магістрі

 

 

тези доповідей

Електронний збірник тез 44 науково-методичної конф. викладачів академії «Сучасні тенденції у вищій школі: інформаційні та інноваційні технології навчання». – Одеса. – 2013. – С. 58

Стрікаленко Т.В.,
Тіщенко В.М. ,
Ляпіна О.В. ,

26               

До питання методології інтерактивних методів навчання у ВНЗ

 

 

 

тези доповідей

Електронний збірник тез 45 науково-методичної конф. викладачів академії «Роль комплексного дипломного проектування у підвищенні якості підготовки фахівців». – Одеса. – 2014. – С. 57

Стрікаленко Т.В.,
Орлова М.Л. ,
Ляпіна О.В. ,

27               

Шляхи підвищення професійної компетенції студентів при виконанні практичних робіт з «Основ наукових досліджень»

 

 

тези доповідей

Матеріали 46 науково-методичної конф. викладачів академії «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах запровадження нового Закону України «Про вищу освіту»». – Одеса. – 2015. – С. 113-115

Стрікаленко Т.В.,
Тіщенко, В.М.
Дудник Ю.В.

28               

Наскрізна робоча програма практик для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчова технологія та інженерія” і професійного спрямування «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» денної форми навчання

 

 

методичні вказівки

 

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 45 с.

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко О.О.,

Стрікаленко Т.В.,

Ляпіна О.В.

 

 

 

29               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технології харчових виробництв: Технології води і водопідготовки харчових виробництв» для студентів професійного напряму підготовки 6.051701 усіх технологічних спеціальностей денної форми навчання.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 22 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляпіна О.В., Стрікаленко Т.В.

Скубій Н.В.

30               

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія питної води і водопідготовки для закладів готельного і ресторанного господарства» для магістрів професійного напряму підготовки 8.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми.

методичні вказівки

Одеса. ОНАХТ, 2015. – 33 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляпіна О.В., Стрікаленко Т.В.