Список наукових і навчально-методичних праць к. т. н., ст.викл. Вєтрова Д. І. за 2011-2015 роки


Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Співавтори

1.

Вода для чайних напоїв

монографія

Херсон: Грінь Д.С., 2014. ISBN 978-617-7243-69-3. – 140 с.

Коваленко О.О.

2.

Requirements to technological water quality for tea drinks preparation

стаття

Ukrainian Food Journal – 2015. V.4, Issue 1. – P. 14 – 23.

E.Коvalenko

3.

Требования к качеству технологической воды для приготовления напитков из чайного сырья

стаття

Наук.-вироб. журнал «Харчова наука і технологія». – №2 (27) 2014. – С. 68-75.

Коваленко Е.А., Прибыльский В. Л.

4.

Вимоги до якості технологічної води для приготування напоїв на основі чайної сировини в закладах ресторанного господарства

стаття

Наук. журнал «Вода: гігієна та екологія». – Одеса: ДП УкрНДІ медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України, 2013. – №3-4. – С.81-93.

Коваленко О.О.

5.

Технологическая вода для приготовления напитков на основе чайного сырья в заведениях общественного питания

стаття

Сб. статей IWA 5ая Восточно-Европейская конференция «Опыт и Молодость в решении водных проблем», Киев, 26-28 июня 2013 г.  – С. 161-167. [Электронный ресурс].

Коваленко Е.А.

6.

Технологические особенности водоподготовки в производстве чайних напитков

стаття

Сб. статей IWA 4аяВосточно-Европейскаяконференция «Опыт и молодость в решенииводных проблем»,  Санкт-Петербург, 4-6 октября 2012 г. – СПб., 2012. – С.119 - 126.

Коваленко Е.А.

7.

Розробка вимог до якості води, призначеної для виробництва чайних напоїв

стаття

Наук. пр. ОНАХТ, Мін. осв. і науки України. – Одеса: 2012. – Вип. 42. - Т.2. - С. 430 – 434.

Коваленко О.О.

8.

Розробка технології водопідготовки для виробництва чайних напоїв

стаття

Наук. пр. ОНАХТ, Мін. осв. і науки України. – Одеса: 2011. – Вип. 40. - Т.2. – С. 66-71.

Коваленко О.О., Безусов А.Т., Постол Н.А.

9.

Визначення технологічних режимів процесу сорбційного очищення води, призначеної для виробництва функціональних напоїв

стаття

Темат. зб. наук. пр. Обладнання та технології харчових виробництв Голов.ред О.О.Шубін; Дон. Нац. ун-т економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського.  – 2011. – Вип.27. – С.376 – 383.

Коваленко О.О.

10.

От качества технологической воды к пользе функциональных напитков

стаття

Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури. Вип. № 42. – Одеса:  Вид-во «Optimum», 2011. С.202 – 208.

Коваленко О.О.

11.

Еколого-гігієнічні проблеми використання води при виробництві напоїв

тези доповідей

Зб. праць за підсумками міжнар. наук-практ.конф. мол. вч,асп.і студ. – Київ: НУБіП України, видво  ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 476 с.

Постол  Н.А., Очеретна В.М., Стрікаленко Т.В.

12.

Влияние температурных режимов на процесс сорбционной очистки воды для напитков активированным углем

тези доповідей

Зб.тез доп. Міжн.наук-практ.конф. «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» – Одеса: ОНАХТ, 2011. – 174 с.

Коваленко Е.А.

13.

Технологія водопідгтовки як фактор впливу на якість функціональних напоїв

тези доповідей

Зб.тез.доп. Всеукр. наук.-практ. конф. мол.  уч., асп. і  студ. «Вода  в  харчовій  промисловості»

. Одеса: ОНАХТ, 2011. – 164 с.

Коваленко Е.А.

14.

Вивчення процесу опріснення води методом виморожування

тези доповідей

Зб.тез.доп. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. уч., асп. і студ. «Вода в харчовій  промисловості». Одеса: ОНАХТ, 2011. – 164 с.

Постол  Н.А., Ремінна Л.П., Коваленко О.О.

15.

Особливості водопідготовки для приготування напоїв функціонального призначення

тези доповідей

Зб.доп.Міжнародного Конгресу «ЕТЕВК-2011». – с.146-149.

Коваленко О.О., Постол  Н.А.

16.

Водопідготовка для виробництва чайних напоїв  

тези доповідей

ІХ Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE 2011». Міжнародна на уково-практична конференція «Вода і довкілля». – Київ: 2011. – С. 228. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM)

Коваленко О.О.

17.

Технологія водопідготовки для виробництва чайних напоїв: технологічні аспекти та підходи до розробки

тези доповідей

Зб. мат третьої наук-практ. конф. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 9-10.

Коваленко О.О.

18.

Холодний чай – функціональний вибір сучасності

тези доповідей

Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: прог. і мат. міжн. наук. конф. мол. вчен. асп. і студ. / К.:НУХТ, 2012 р. – Ч.1. – С. 53-54.

-

19.

Роль воды в производстве функциональных напитков

тези доповідей

Зб. наук. праць мол. уч., асп. і студ. ОНАХТ / МОНмолодьспорту Уркаїни. Одеса: 2012. – Том 2. – С. 141

-

20.

Технологическая вода для приготовления чайных напитков

тези доповідей

Зб. мат IV Всеукр. наук-практ. конф. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2013. – С. 102-104.

Коваленко О.О.

21.

Роль воды в кормлении сельскохозяйственной птицы

тези доповідей

Зб. мат V наук-практ. конф.  з міжнар. уч. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 57.

Кузьменко Ю.Я., Кудряшова Ю.

22.

Математична обробка результатів експериментальних досліджень впливу якості води та технології її водопідготовки на якість чайних напоїв

тези доповідей

Зб. мат V наук-практ. конф.  з міжнар. уч. «Вода в харчовій промисловості». – Одеса: ОНАХТ, 2014. – С. 89-90.

Коваленко О.О.

23.

Повышение эффективности удаления жира из сточных вод мясокомбинатов

тези доповідей

Зб. мат. VII наук.-практ. конф. мол. уч. та студ. з між нар. уч. «Проблеми формування здоровго способу життя у молоді» / Одеса: 2014. – С. 218.

-

24.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технології водопідготовки" для магістрів напряму підготовки 6.05170110  "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв"

методичні вказівки

Одеса: ОНАХТ, 2015. - 53 с.

Коваленко О.О., Григорєва Т.П., Курчевич І.В.