Список наукових праць асистента кафедри Новосельцевої В. В. за 2014-2016 роки


з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Співавтори

1.

Задачи микробиологического анализа питьевой воды

тези доповідей

Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”, м. Одеса, 4 – 5 листопада 2014 р.  – Одеса: 2014 – С.236.

 

2.

Перспективы применения пектинсодержащего сырья для решения проблем экологии воды

тези доповідей

 Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”, м. Одеса, 4 – 5 листопада 2014 р. - Одеса: 2014 – С.237.

 

3.

Розробка технології попередньої обробки морської води перед   опрісненням

тези

доповіді

Тези доп. Міжн. Наук. – практ. конф. «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», 18 – 19 листопада 2015  р., м. Київ, НУХТ – С.57-58.

Коваленко О.О.

4.

Влияние процесса замачивания на изменение свойств и качества крупы

тези доповіді

Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», м. Одеса – 2016 р.,  с. 138-139.