Підручники

Підручники

Фізична і колоїдна хімія

Фізична і колоїдна хімія: навч. посібн. (укр.) /А.І. Костржицький, В.М.Тіщенко, О.Ю. Калінков, О.М. Берегова – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 496 с. ISBN 978-966-364-572-8. 

Навчальний посібник призначений для студентів технічних та технологічних вузів. Особливістю посібника є урахування положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У ньому викладені теоретичні основи фізико-хімічних процесів, включаючи такі важливі розділи як хімічна термодинаміка, фазові та хімічні рівноваги, хімічна кінетика та каталіз, основи теорії розчинів та електрохімія. Викладення матеріалу надається у стислій і доступній формі з використанням ілюстрацій та прикладів, доповнюється прикладами розв’язання типових задач, варіантами розрахункових завдань для самостійної роботи, контрольними питаннями за темами модулів, довідковим матеріалом.