Патенти

Патенти

ПАТЕНТИ УЧЕНИХ КАФЕДРИ

- Патент на винахід UA 105299 C2 Україна, МПК С02F 1/22, (2006.01);  Установка для опріснення води /О. Б.Василів, О. О. Коваленко, О. С. Тітлов, С.В.Іщенко (Україна) - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. –  № u 201300397; Заяв. 11.01.13; Опуб. 25.04.2014, Бюл. № 8.

- Патент на винахід UA 105300 C2 Україна, МПК С02F 1/22, B01D 9/00, F25C 1/00. № u 201300398 Спосіб одержання опрісненої води шляхом виморожування / О. Б. Василів, О.О. Коваленко, О.С. Тітлов, С.В. Іщенко, С.В.Фуркало (Україна) - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ  - Заяв. 11.01.13; Опуб. 25.04.2014, Бюл. № 8.

- Патент України на корисну модель № 95810, МПК СО2F 1/42 (2006.01)   Спосіб водопідготовки для приготування напоїв з чайної сировини /О.О. Коваленко,  Д.І. Вєтров (Україна) - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - № u 2014 07424; Заявл. 02.07.2014; Опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.

- Патент України на корисну модель № 82085. МПК СО2F 1/22 (2006.01). Спосіб підготовки мінеральної води для виробництва напоїв /О.О. Коваленко, І.В. Курчевич, О.Б. Василів (Україна) -  Заявник та  патентовласник  ОНАХТ - № u201214013; Заявл. 10.12.2012; Опубл. 25.07.2013. Бюл. № 14.

- Патент України на корисну модель № 79353. МПК СО2F 1/42 (2006.01). Спосіб водопідготовки для приготування чайних напоїв /О.О. Коваленко, Д.І Вєтров (Україна) -  Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - № u201209708; Заявл. 10.08.2012; Опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.

- Патент України на корисну модель №26171, МПК 2006. Спосіб отримання прісної води шляхом виморожування /О.Г. Бурдо, О.О. Коваленко, О.О. Євдокимова (Україна). – Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - №u200703845; Заявл.06.04.2007; Опубл.10.09.2007, Бюл.№14.

- Патент України на корисну модель №18607, МПК А 23 L 2/08. Спосіб отримання шляхом виморожування концентрованих рідких продуктів /О.Г. Бурдо, О.О. Коваленко, С.І. Мілінчук, Д.О. Харенко, О.Б. Василів (Україна). – Заявник та  патентовласник  ОНАХТ.  - № u 2006 05318; Заявл.15.05.2006; Опубл.15.11.2006, Бюл.№11.

- Патент України на корисну модель № 23162 Україна, МПК А 23 L 2/08. Пристрій для отримання шляхом виморожування концентрованих рідких продуктів / О.Г. Бурдо, О.О. Коваленко, С.І. Мілінчук (Україна). - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - № u 2006 13409; Заявл. 18. 12. 2006; Опубл. 10. 05. 2007, Бюл. № 6.

- Патент України на корисну модель № 34280, МПК А23L 2/08 (2008.01). Спосіб отримання концентрованих рідких продуктів шляхом виморожування /О.Г. Бурдо, О.О. Коваленко, Л.П. Ремінна (Україна). - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - № u 2008 01496; Заявл. 05.02.2008; Опубл. 11.08.2008; Бюл. № 15

- Патент України на корисну модель № 35937, МПК (2006) А23L 2/00. Спосіб отримання концентрованих рідких продуктів шляхом виморожування /О.Г. Бурдо, О.О. Коваленко, Л.П. Ремінна (Україна). - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. -  № u 2008 05661; Заявл. 30.04.2008; Опубл. 10.10.2008; Бюл. № 19.

- Патент України на корисну модель № 35937, МПК (2006) А23L 2/00. Установка для низькотемпературного концентрування рідких продуктів /О. Г. Бурдо, О.О. Коваленко, Л.П. Ремінна. (Україна). - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - № u 2008 05661; Заявл. 30.04.2008; Опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.

- Патент України на корисну модель № 89520, МПК (2014.01) C23F 11/00. Спосіб захисту металів від корозії / Н.В. Скубій, Т.В. Стрікаленко, О.В. Шалигін, О.В. Ляпіна (Україна). - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. - № u201313075; Заявл.  11.11.2013; Опубл.  25.04.2014, Бюл. № 8.

- Патент України на корисну модель № 87988. Спосіб посолу риби / Т.В. Стрікаленко, М.В. Жураківська (Україна). - Заявник та  патентовласник  ОНАХТ. -  № u201311445; Заявл. 27.09.2013; Опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

- Патент  України на корисну модель № 92593. Аераційний пристрій для знезалізнення / Ю.В. Дудник, О.В. Шалигін, Т.В. Стрікаленко  (Україна) – Заявник та  патентовласник  ОНАХТ.  -  Опубл. 26.08.2014, Бюл. №16.

- Патент  України на корисну модель № 62972 UA Україна, МПК (2011.01) А21С 13/00. Спосіб управління розстойкою тістових заготовок /В.М. Левинський, М.О. Береговий, О.М. Берегова (Україна) – Заявник та  патентовласник  ОНАХТ.  -№ u 2011 01647; Заявл. 14.02.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.