Дисертації

Дисертації

ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ УЧЕНИМИ КАФЕДРИ

Коваленко О.О., завідувач кафедри, д.т.н., с.н.с.

Тема докторської дисертації: Науково-технічні основи процесів низькотемпературного розділення рідких систем харчових виробництв (2007 рік. Спеціальність 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Науковий консультант – д.т.н., професор Бурдо О.Г.)

Стрікаленко Т.В., професор кафедри, д. мед. н.

Тема докторської дисертації: Еколого - гігієнічне обґрунтування оптимізації водозабезпечення населення та працівників транспорту (2003 рік. Спеціальність 27.00.05 – Медицина безпеки життєдіяльності).

Берегова О.М., доцент кафедри, к.т.н.

Тема кандидатської дисертації: Удосконалення технології первинної обробки та зберігання ріпаку (2002 рік. Спеціальність 05.08.03 – Первинна обробка і зберігання продуктів рослинництва. Науковий керівник – д.т.н., професор Станкевич Г.М.) 

Ляпіна О.В., доцент кафедри, к.х.н.

Тема кандидатської дисертації:  Фізико-хімічні процеси на поверхні плівок мідних сплавів (2006 рік. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. Науковий керівник  - д.т.н., професор Костржицький А.І.)

Ємонакова О.О., старший викладач кафедри, к.т.н.

Тема кандидатської дисертації: Розробка виморожуючих установок для опріснення та очищення природної і промислової води (2007 рік. Спеціальність 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.).

Вєтров Д.І., старший викладач кафедри, к.т.н.

Тема кандидатської дисертації: Удосконалення технології водопідготовки для приготування напоїв з чайної сировини ( 2013 рік. Спеціальність 05.18.16  - Технологія харчової продукції. Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.)