Слово завідувача

Слово завідувача

СЛОВО ЗАВІДУВАЧА

Шановні друзі!

Кафедра технології питної води заснована в 2010 році. Рік заснування кафедри є символічним, оскільки співпадає з періодом міжнародного десятиліття практичних дій «Вода для життя» (2005-2015 роки), оголошеного резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Основними завданнями кафедри є  підготовка вітчизняної інженерної еліти в галузі водопідготовки для харчових підприємств та розвиток наукових і освітніх традицій, сформованих в Одеській національній академії харчових технологій.

Кафедра технології питної води є першою в Україні кафедрою, де започатковано формування теоретичних і практичних основ покращення якості води для виробництва різних продуктів харчування. Разом з тим, розвиток кафедри базується на науковому і практичному досвіді, набутому і примноженому видатними вченими, які працювали на кафедрі фізичної і колоїдної хімії до створення на її основі кафедри технології питної води, а також величезному досвіді світових і вітчизняних наукових шкіл в галузі водопідготовки.

Колектив кафедри поступово інтегрується в світовий науковий простір, постійно співпрацює з представниками різних науково-дослідних шкіл. Цьому сприяє науково-практична конференція «Вода в харчовій галузі», яку кафедра щорічно організовує і проводить в ОНАХТ та участь науковців кафедри в престижних Міжнародних конференціях і семінарах. Викладачі кафедри є членами профільних асоціацій України та редакційних колегій вітчизняних наукових видань. 

Майбутня наукова еліта кафедри формується із аспірантів кафедри. До наукової діяльності на кафедрі широко залучаються студенти і школярі. Для цього на кафедрі створені  та працюють науковий студентський гурток «Аква –технолог» і для школярів «Клуб юного технолога з водопідготовки». Для  школярів з творчими здібностями кафедра щорічно організовує і проводить Всеукраїнський конкурс «Вода – основа життя».

Дбає колектив кафедри про хорошу теоретичну і практичну підготовку студентів. Навчання студентів проходить в сучасних навчальних і науково-дослідній лабораторіях, матеріально-технічний стан яких постійно покращується. Випускники кафедри вміють розробляти і проектувати новітні ресурсозберігаючі, енергоефективні і екологічно чисті технології водопідготовки і очищення стічних вод для підприємств харчової галузі, здатні покращувати якість і безпечність харчової продукції за рахунок удосконалення технологій оброблення води, вміють виконувати лабораторні дослідження якості води та інше.  Практичну підготовку майбутні фахівці проходять на передових вітчизняних і зарубіжних підприємствах з виробництва фасованих вод, безалкогольних і алкогольних напоїв та інших продуктів харчування, комунальних станціях очищення природних і стічних вод, в лабораторіях профільних науково-дослідних інститутів.

 Після закінчення ОНАХТ випускники кафедри працюють в цехах і лабораторіях харчової та суміжної з нею галузей промисловості, в управлінських структурах, в проектно-конструкторських відділах, в науково-дослідних інститутах. Хороша інженерна підготовка дозволяє випускникам кафедри продовжувати навчання в аспірантурі на кафедрі, в інших наукових установах України та за кордоном (при умові вільного володіння іноземною мовою).

Колектив кафедри технології питної води разом з викладачами інших кафедр ОНАХТ робить все можливе, щоб випускники кафедри стали успішними  фахівцями, які сприятимуть розвитку харчової галузі України, забезпеченню  населення країни чистою і безпечною питною водою, розквіту вітчизняної науки і освіти.

З повагою, завідувач кафедри технології питної води ОНАХТ

Олена Олександрівна Коваленко