БІОТЕХНОЛОГИ – ФАХОВИЙ НАПРЯМОК МАЙБУТНЬОГО


    Майбутнє будь-якої країни, її добробут і незалежність залежить від ступеню використання сучасних технологій. Біотехнологія – це наука важливих мікробіологічних процесів, їх практичне використання для отримання традиційних і нових продуктів. Біотехнологічні процеси використовували на протязі тисячі років при виробництві хліба, пива, оцту, сиру і вина.   

 «Біотехнологічний бум» виник тільки при розробці методів генної інженерії. Сама історія біотехнології – це розробка методів генетичної інженерії.  

Біотехнологія проникла в усі галузі господарства – харчову,  сільськогосподарську,  фармацевтичну, біотехнологію морів і океанів,  біотехнологію очищення стічних вод. Всі технології об'єднує наявність ферментних систем, здатних синтезувати всі відомі речовини. Багатогранність біотехнологічних напрямків об'єднується в систему одноподібних процесів незалежно від складності технології.

ХХІ століття визначається високим розвиток саме біотехнології. Сьогодні налагоджено виробництво біотехнологічно активних речовин, лікарських і кормових антибіотиків, харчових і фармакологічних речовин. Всі вони засновані на використанні мікроорганізмів, які продукують ферментні системи.

Популярність біотехнології обумовлена використанням технологій рекомбінантних ДНК (дезоксирибонуклеїнових кислот). Найбільш важливим є біокаталіз (отримання іммобілізованих ферментів). Технології ферментації використовують у виробництві цілого ряду речовин: спирти, кислоти, амінокислоти, антибіотики, полісахариди, речовини захисту рослин та інші.

На заміну традиційних способів виробництва різних продуктів приходять нові технології із застосуванням біореакторів, в яких можуть рости клітини тварин, рослин і мікроорганізмів. Наприклад, можна налагодити виробництво женьшеню чи алое тільки із однієї клітини.

Розвиток біотехнології залежить від наявності кадрів. Саме фахівці біотехнологічної галузі здатні забезпечити виробництво біологічно активних речовин.

Спеціалісти в галузі біотехнології можуть працювати в лабораторіях харчових виробництв в якості мікробіолога, інженера-технолога на ведучих промислових біотехнологічних виробництвах, в тому числі фармацевтичних.

                                                 Професор кафедри біоінженерії і води ОНАХТ., д.т.н. Безусов А.Т.