АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВЛЕННЯ ВОДИ


Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

     Забезпечення населення питною водою та оптимізація використання водних ресурсів промисловістю, зокрема – харчовою, – це питання безпеки нашої держави, а тому вимагають самого серйозної уваги. Причому, практичне вирішення цих питань продиктовано результатами наукових досліджень, які дозволяють як встановити ступінь і інтенсивність забруднення води, так і способи очищення її і доведення до нормативів, безпечних для здоров'я людини і прийнятних для виробничих потреб.   

 До проблем, що потребують вирішення вже сьогодні, відносяться дефіцит якісних водних ресурсів (поверхневих і підземних), забруднення їх новими забруднюючими речовинами (невідомими як забруднювачі ще кілька років тому) і відсутність нормативних вимог для таких речовин.

Для вирішення проблеми дефіциту води в її природних джерелах у всьому світі вивчають і застосовують технології повторного використання води (рециклінг). Тобто повторного використання води не тільки на промислових підприємствах (оборотне водопостачання та ін.), але і для питних потреб. Лідерами в розвитку таких технологій є країни Африки, Австралії і США. У країнах Європи в даний час обговорюють проект Законодавства ЄС щодо Повторного Використання Стічних Вод / 2018 і оновлену Директиву з Очищення Міських Стічних Вод 91/271/ЕЕС. Технології отримання чистої питної води з повітря, що розробляються в країнах світу (США, Ізраїль), також спрямовані на вирішення глобальної проблеми дефіциту води, гуманітарної доступності води, подолання наслідків стихійних лих.

На вирішення проблеми забруднення водних джерел важкими металами, залишковими кількостями засобів гігієни та лікарських препаратів спрямовані як вище названі роботи по підвищенню якості очищення стічних вод, так і розробка нових матеріалів, здатних в процесі водопідготовки утримувати на собі ці забруднюючі речовини. До таких матеріалів відносяться, в основному, сорбенти, виготовлені з відходів різних виробництв (ПЕТ, шлаки, відходи деяких харчових виробництв), а також фільтруючі мембрани і реагенти з неокислювальним механізмом дії. У країнах ЄС в даний час переглядаються положення Директиви щодо Питної Води 98/83/ЄС з позицій гармонізації методів контролю якості матеріалів, які знаходяться в контакті з питною водою, фокусування моніторингу якості води на тих забруднювачах, які представляють ризик для здоров'я (як прямий, при вживанні такої води, так і опосередкований, при прийомі харчових продуктів, приготованих з використанням такої води).

                                                                             Професор кафедри біоінженерії і води ОНАХТ Стрікаленко Т.В.