МАГІСТРИ КАФЕДРИ БІОІНЖЕНЕРІЇ І ВОДИ ЗАХИСТИЛИ КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ


 14 грудня 2018 р. на кафедрі біоінженерії і води ОНАХТ відбулося перше засідання екзаменаційної комісії із захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньо- професійною програмою «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів».

Свої кваліфікаційні роботи представили 4 студенти денної форми навчання. В роботах були відображені: наукові розробки нових технологій консервованих продуктів; шляхи удосконалення існуючих технологій з метою покращення якості традиційної консервованої продукції та продукції спеціального призначення, розширення її асортименту; нові технології раціональної комплексної переробки рослинної сировини. Студентка Іващук А.І. прийняла участь у підготовці  комплексного проекту.

Магістри Іващук А.І та  Гризунова І.В. (спеціальність. «Економіка»)

 захищають комплексний проект

 

Магістр Забранська К.О.з керівником Палвашовою Г.І. після захисту

 20 грудня 2018 р. на кафедрі біоінженерії і води ОНАХТ відбулося друге засідання екзаменаційної комісії із захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньо-професійною програмою «Технології питної води». Кваліфікаційні роботи представили 3 студенти денної форми навчання. Теми  кваліфікаційних робіт були присвячені: розробці вимог до якості технологічної води для виробництва енобарвників та удосконаленню технології водо підготовки на таких виробництвах; удосконаленню технології питного водопостачання закладів ресторанного господарства; розробці технології виробництва сорбційного матеріалу на основі відходів переробки винограду  для очищення стічних вод.

Магістр Коханська А.В. готується до захисту роботи

 

Магістр Допілко І.О. захищає кваліфікаційну роботу

 

Магістр Федоренко В.Д. представляє екзаменаційній комісії виконану роботу

 В засіданнях екзаменаційних комісій прийняли участь провідні фахівці консервної і водної галузі Одеського регіону, які є керівниками підрозділів сучасних підприємств, а також керівники магістрів та викладачі кафедр ОНАХТ. Вони відзначили цікаві інвестиційні і технологічні рішення представлених проектів. Всі члени екзаменаційних комісій активно задавали запитання магістрам та приймали участь в обговоренні результатів захисту. 

 

Засідання екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт магістрами кафедри, 14 грудня 2018 року

 

Засідання екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт магістрами кафедри, 20 грудня 2018 року

 Всі  студенти отримали позитивні оцінки своєї роботи, а випускники кафедри Забранська К.О.  та Коханська А.В. за результатами навчання і захисту робіт отримають дипломи магістра з відзнакою.

  Волчок Олена Вікторівна,

секретар екзаменаційних комісій

кафедри біоінженерії і води ОНАХТ