АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ВОДИ


Похожее изображениеСаме такій темі була присвячена лекція  д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О., яку вона прочитала  17 жовтня 2018 року в рамках діяльності Інституту культури Одеської національної академії харчових технологій.

 В умовах зростаючого дефіциту прісної води  все більш актуальним  стає пошук  шляхів його подолання. В промислових масштабах це питання вирішується шляхом опріснення природних вод з високою мінералізацією. Для цього використовують потужні системи зворотного осмосу, дистиляційні установки, елекродіаліз тощо. Також широко впроваджуються технології очищення стічних вод для технічного водопостачання. Реалізовані в світі і проекти отримання зі стічних вод  води питного призначення.

  Для господарсько-побутових потреб люди, які проживають в умовах засушливого клімату, в пустелях чи  на високогір’ї напрацювали багато простих способів отримання води з не традиційних для більшості населення джерел. Це отримання води із повітря, туманів, накопичення дощової води, плавлення льодових покривів та інші.   Деякі з  цих способів знаходять впровадження і в промислових масштабах. Про все це розповідала лектор.  Лекційний матеріал супроводжувався цікавими фактами та інформативними ілюстраціями.  Слухачі були активними і задавали багато запитань за темою лекції.

 

 Ляпіна О.В.,

доцент кафедри біоінженерії і води  ОНАХТ