Круглий стіл на тему: «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ»


В рамках науково-практичної Міжнародної конференції
«Технології харчових продуктів і комбікормів»
 відбудеться Круглий стіл на тему:
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ»
(соки, підсолоджені напої, питна вода, спеціальні продукти),
 Місце  і час проведення заходу:
Одеська національна академія харчових технологій,
25 вересня 2019 р.,  ауд. А-234, з  1200  до 1400.

 ПРОГРАМА

 Відкриття Круглого столу

Привітальне слово Директора ННТІХП ім. Ломоносова М.В. Солоницької І.В.

Вступне слово модератора заходу професора, д.т.н. Верхівкера Я.Г.

Доповіді:

  1. Сучасний стан сокового виробництва в Україні та його нормативне забезпечення

Кохан Світлана Василівна

Начальник відділу стандартизації харчової продукції Держспоспоживстандарту України, секретар ТК-154 «Соки та соковмісні продукти»

 The current state of juice production in Ukraine and its regulatory support"

Svetlana Kohan

Head of the Food Standardization Division of the State Consumption Standards of Ukraine, Secretary of TК-154 "Juices and Juice Beverages"

 

  1. Нові підходи до виробництва сокових напоїв

Безусов Анатолій Тимофійович, д.т.н. професор

Одеська національна академія харчових технологій

Report «New Approaches to Juice Beverage Production"

Bezusov Anatoly, Dr. Sci. Professor

Odessa National Academy of Food Technologies

 

  1. Сучасні види споживчої тари для фасування напоїв та сокової продукції»

Мирошніченко Олена Михайлівна,  к.т.н. доцент 

Одеська національна академія харчових технологій

Modern types of consumer packaging for beverage and juice production

Miroshnichenko Оlena , Ph.D. Associate Professor

Odessa National Academy of Food Technologies

 

  1. Водопідготовка для напоїв: нові виклики та шляхи їх подолання

Коваленко Олена Олександрівна, д.т.н., с. н. с. 

Одеська національна академія харчових технологій

Water treatment for beverages: new challenges and ways to overcome them

Kovalenko Olena,  Dr. Sci, Senior Sciences. employee

Odessa National Academy of Food Technologies

 

  1. Гігієнічні проблеми водної галузі як бази для виробництва соків та напоїв

Стрікаленко  Тетяна Василівна, д.м.н , професор

Одеська національна академія харчових технологій

Hygienic problems of the water industry as a base for the production of juices and beverages

Strikalenko Tatyana , Dr. Sci., Professor

Odessa National Academy of Food Technologies

 

  1. Виступи представників промислових підприємств за актуальними питаннями виробництва сокової продукції та напоїв.

 Закриття Круглого столу