ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ»


28 вересня 2017 року  в Одеській національній академії харчових технологій в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Технології харчових продуктів і комбікормів» відбувся Круглий стіл «Інноваційні технології очищення природних і стічних вод для харчової галузі».  На засіданні Круглого столу були присутні провідні фахівці в галузі підготовки питної води та очищення стічних вод для підприємств харчової галузі, викладачі і співробітники ОНАХТ, аспіранти, а також студенти кафедри технології питної води ОНАХТ та студенти Одеського державного екологічного університету.

Учасників Круглого столу привітали  завідувач кафедри технології питної води ОНАХТ і модератор  заходу Коваленко О.О., а також директор Навчально-наукового інституту харчової промисловості ім М.В. Ломоносова Солоницька І.В. Далі були заслухані доповіді на актуальні для галузі водні проблеми. Зокрема, на Круглому столі були розглянуті питання придатності підземних вод  Одещини для  споживання людиною, якості і фізіологічної повноцінності водопровідної і бюветної води м. Одеси, перспективні напрямки використання підземних вод в харчовій промисловості, а також ефективні технології і споруди для очищення стічних вод харчових підприємств.

 Проблемні доповіді представили к.геогр. н., доцент Одеського державного екологічного університету Гриб О. М.,  завідувач Центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» в м. Одеса, к хім.н. Поліщук А.А., заступник директора ДУ «УкрНДІІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» з наукової роботи, д.хім.н., професор Нікіпелова О.М. та д.т.н.,професор Національного університету водного господарства та природокористування   Ковальчук В.А. (м.Рівне).  Кожна доповідь містила нову і цікаву інформацію, демонструвала сучасні розробки та бачення щляхів вирішення існуючих проблем доповідачами та колективами, які вони представляли.

Після кожної доповіді виникала дискусія. Зокрема жваво обговорювалися питання самовільного буріння свердловин населенням в сільській місцевості, якість і контроль якості води в бюветних комплексах м. Одеси, стан і проблеми підприємств з розливу мінеральних і столових вод в Одеській області, технологічні особливості роботи обладнання для біологічного очищення стічних вод від підприємств харчової галузі.

Учасників Круглого столу вітає директор Навчально-наукового інституту харчової промисловості ім М.В. Ломоносова ОНАХТ  Солоницька І.В.

З доповіддю виступає к.геогр.н., доцент Одеського державного екологічного університету Гриб О.М.

 

Учасники Круглого столу уважно і зацікавлено  слухають доповідачів

Учасники Круглого столу активно обговорюють актуальні проблеми галузі

Сертифікат Учасника отримує д.т.н.,професор Національного університету водного господарства та природокористування Ковальчук В.А. (м.Рівне). 

Підводячи підсумки роботи Круглого столу Коваленко О.О. подякувала доповідачам за змістовні доповіді, всім учасникам за активну участь у обговоренні  та формуванні пропозицій щодо покращення стану водних ресурсів Україні,  підвищенні  ефективності використання води, зокрема на підприємствах харчової галузі, а також вручила Сертифікати учасників Круглого столу. 

Зав. кафедри технології питної води, д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.,

 доцент кафедри, к.т.н. Ємонакова О.О.