ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «АКВАТЕХНОЛОГ» В 2015 – 2016 н.р.


  1. На протязі 2015-2016 навчального року з періодичністю 1 раз в місяць проводились засідання студентського наукового гуртка «Акватехнолог». Тематика засідань, доповідачі і учасники гуртка наведені в таблиці. (Куратор тематичних засідань гуртка – д.м.н., проф. Стрікаленко Т.В.) 

№, дата

Тема заняття, повідомлення

Доповідачі

Присутні

1.

24.09.15

Мінеральні води Полтавщини: особливості складу, технології, застосування

Скліфос Г.

Студ. ПВ-40, ТВКП-32,  ПВМ-53 та інш.

2.

29.10.15

Очищення стічних вод підприємств харчової промисловості

Кудряшова Ю.

3.

11.11.15

Шляхи зниження енерговитрат у водопідготовці на молокозаводі

Бондаренко А.

4.

17.03.16

Особливості водопідготовки на олійножиркомбінаті

Дубовик Н.

5.

12.04.16

Фасовані води, збагачені киснем

Стандрійчук О.

6.

11.05.16

Пурифайери як новий етап оптимізації водопостачання підприємств і населення

Степаненко А.

  1. Крім обговорення тем на засіданнях гуртка, студенти 1-4 курсів (бакалаври) і 1 курсу (магістри)  (всього учасників гуртка – 33 чоловіка) підготували тези доповідей і представили усні доповіді на наступних конференціях:

- 8-й Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» / Секція: Вода і сучасні  проблеми екології води  (10 усних доповідей);

- Міжвузовскій студентській науковій конференції в ОНАХТ (28 усних доповідей і 12 стендових доповідей);

 - 7-й Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості» (10 усних доповідей на пленарному засіданні  конференції і 5 стендових доповідей).

(Кураторська робота за цим напрямком діяльності гуртка здійснювалась всіма викладачами кафедри технології питної  води) 

  1. В період зимових канікул здійснювалось дистанційне керівництво науково-дослідною роботою студентів випускових курсів за тематиками дипломних проектів (Куратори напрямку роботи гуртка - д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О., д.м.н., проф. Стрікаленко Т.В., к.т.н., ст. викладач Ємонакова О.О.). 
  1. Також учасники гуртка «Акватехнолог» протягом навчального року:

- відвідали лекцію керівника Українського державного Центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів НДІ медичної реабілітації і курортології МOЗ України, к.т.н. Кисилевської А.Ю. на тему  «Алгоритм оцінки безпечності і якості мінеральних вод України»  (вересень, 2015 р., Одеса, ОНАХТ) і лекцію завідуючого лабораторіями  ТОВ «Інфокс» філіалу «Інфоксводоканал» , к.х.н. Поліщука А.А. на тему «Технології підготовки води в централізованому водопостачанні» (травень, 2016 р., Одеса, ОНАХТ);

- приймали участь в пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні проблеми водопостачання і водовідведення. Вода – 2015» (вересень, 2015 р., Одеса, Одеська державна академія будівництва і архітектури);

- приймали участь в роботі семінару «За і проти зворотного осмосу», організованого  лідером ринку водопідготовки України ТОВ «НВО Екософт» (лютий, 2016 р., Одеса, Виставковий центр Морського вокзалу);

- були на екскурсіях в лабораторіях фізико-хімічного і мікробіологічного контролю якості води і віварії НДІ медичної реабілітації і курортології МОЗ України (жовтень 2015 р., м. Одеса), а також на олійноекстраційному заводі  (травень, 2016 р., м. Черноморськ);

(Куратори напрямку роботи гуртка -  д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О., д.м.н., проф. Стрікаленко Т.В.) 

  1. Учасники гуртка (зокрема студенти групи ПВ – 40) приймали активну участь в проведені олімпіади на кафедрі технології питної води за дисципліною «Контроль якості і безпечності продукції галузі» (Куратор цього напрямку - ст. викладач. Ємонакова О.О.). 
  1. Учасники гуртка (зокрема магістри) підготували 3 лекції для школярів. (Куратор напряму роботи гуртка – д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.). 
  1. Учасники гуртка прийняли активну участь в організації в ОНАХТ виставки робіт учасників Третього Всеукраїнського конкурсу для школярів «Вода – основа життя» і проведенні голосування за переможців конкурсу (Куратори напрямку  роботи – д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О., аспірант кафедри Кормош К.Ю.) 
  1. За результатами роботи гуртка визначені найбільш активні протягом 2015-2016 н.р. його учасники: магістри Слєпцова Валерія, Шморгун Катерина, Янкова Анна, а також бакалаври Скліфос Галина, Куцолабська Марина, Манова Юлія, Кудряшова Юлія, Трандасир Світлана, Дубовик Надія, Касьяненко Інна, Коханська Ангеліна, Толкачова Катерина, Гончар Анастасія, Лисенко Юлія, Селіванов Ілля. 
  1. До роботи гуртка «Акватехнолог» вже декілька років поспіль залучаються студенти коледжу  і технікумів  ОНАХТ. Зокрема, активними учасниками  Міжвузівської студентської наукової конференції  за секцією кафедри (квітень, 2016 р.) були студенти Технічного коледжу ОНАХТ (група ТХ-66).   Активність проявляють і студенти Технікуму газової і нафтової промисловості, які вже вдруге представили цікаві наукові доповіді на науково-практичній конференції «Вода в харчовій промисловості».