«LEAVING NO ONE BEHIND”: «НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ» («НЕ ЗАЛИШАЮЧИ НІКОГО ОБАБІЧ»)


Вже в десятий раз 21-22 березня 2019 р у нашій академії відбулась науково-практична конференція «Вода в харчовій промисловості» - саме в ці дні весь світ відзначає День Води (Всесвітній День водних ресурсів).

 

Девізом Всесвітнього Дня Води в цьому році є «Leaving no one behind” – «Ніхто не забутий». І це не дивно: адже мета сталого розвитку (SDG 6) полягає в тому, щоб гарантувати доступність і стабільне управління водою для усіх вже до 2030 року, який невпинно наближується до нас.. І тому серед найважливіших викликів сучасності, що потребують безвідкладного рішення для забезпечення продовольчої безпеки та сталого розвитку людства, постали проблеми водопостачання, поліпшення якості води та зменшення забруднення джерел води (у комплексі з очевидними для всіх проблемами зміни клімату і виснаженням ресурсів планети).

Авторами робіт, представлених на конференції, стали як молоді вчені, так і їх викладачі, одні з кращих науковців та виробників харчової та водної галузей нашої країни. Так, в матеріалах конференції є напрацювання вчених Національної академії наук України, Національних академій аграрних  і медичних наук України, Національних університетів із Донецька, Львова, Вінниці, Дніпра, Луцька, Києва, Кропивницького, Житомира, Черкас і Одеси, академій та технічного коледжу нашої академії. Співорганізаторами заходу були  Асоціація виробників водоочисної техніки та доочищеної воді та Асоціація виробників мінеральних та питних вод України і ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник», які також представили свої напрацювання. Цікавими були матеріали від виробничих колективів (5) та наших закордонних колег з Польщі та Росії. В усіх роботах (71) представлені пошуки нових шляхів вирішення такої цікавої, важливої та актуальної проблеми як забезпечення населення якісною водою та якісними продуктами харчування, приготовленими лише на такій воді, якісними перспективами створення продовольчої безпеки країни в цілому.

Досить високий науковий рівень конференції та обговорюваних на ній актуальних питань засвідчує і те, що конференція увійшла до переліку заходів Організації Об'єднаних Націй, що проводились на планеті до Всесвітнього дня води, та відзначена відповідним Сертифікатом.

Вважаємо необхідним відмітити також наступне. Як зазначила у Вступному зверненні до учасників конференції проректор з наукової роботи нашої  академії доцент Н. М. Поварова,  «Для того, щоб долучитися до здійснення високих цілей, необхідно безперервно готувати кваліфіковані кадри, які здатні стати лідерами у вирішенні болючих питань сьогодення та на перспективу… Тому, що продовольча безпека нашої країни, світу в цілому і кожного з нас неможлива без води». Саме тому вважаємо важливим проведення професійних конференцій випускаючими кафедрами у ЗВО.  Такі конференції та друк тез доповідей у матеріалах конференцій є однією з організаційних форм науково-дослідної роботи викладачів і студентів на кафедрах. Формування та розвиток дослідницьких умінь – це важлива складова у процесі фахової підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів, основа для здійснення дослідницької діяльності в контексті обраного фаху. З огляду на вищесказане, таким важливим є проведення викладачами академії дослідницьких робіт, до яких залучені студенти: науково організована самостійна робота обумовлює активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, навчає самостійно працювати з джерелами наукової інформації, здобувати необхідні знання, проводити власні дослідження і отримувати конретні результати, набувати практичні вміння й навички творчо активної особистості.

У Резолюції конференції та рекомендаціях зазначено важливість залучення студентів коледжів ОНАХТ до участі в роботі наступних конференцій, а також необхідність проведення відповідних майстер-класів викладачами кафедри і представниками галузі харчової промисловості в час роботи конференції.

  

Стрікаленко Тетяна Василівна,

 д.м.н., професор кафедри біоінженерії і води ОНАХТ