ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВОДА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ" 2010


Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Скачать сборник тезисов 2010 

24 березня 2010 року в Одеській національній академії харчових технологій вперше  відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Вода в харчовій промисловості». Конференція була присвячена Міжнародному Дню води, який святкувався 22 березня. Метою проведення конференції було як узагальнення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері обробки води для потреб харчової галузі, так і обговорення нових ідей, розробка спільних проектів та програм, встановлення ділових контактів та комерційних зв’язків.

Бажання прийняти участь в конференції виразили 138 представників з чотирьох країн світу. За час підготовки до конференції в оргкомітет надійшло більше 80 тез доповідей. На запрошення прийняти участь у конференції відгукнулися відомі вчені, промисловці та початківці в сфері виробництва харчових продуктів, в питаннях законодавства, санітарних норм, методів контролю та управління якістю води, в питаннях розробки та проектування обладнання, розробки матеріалів та реагентів  для доочищення питної води і очищення стічних вод, в питаннях виробництва бутильованих вод.

Від наших співвітчизників тези доповідей надійшли із таких відомств:

 -  Міністерства освіти  та  науки України (Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса), Національний університет харчових технологій (м. Київ),  Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган - Барановського (м. Донецьк), Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків), Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ), Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Національний технічний університет «ХПІ» (м. Харків), Національний технічний університет України «КПІ» (м. Київ), Одеська державна академія будівництва і архітектури (м. Одеса), Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Одеська державна академія холоду (м. Одеса), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів), Одеський національний морський університет (м. Одеса));

- Національної академії наук України (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (м. Київ), Фізико-хімічний інститут (м. Одеса), НИЦ РПИ Національної академії наук України (м. Київ), Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського (м. Київ));

- Міністерства охорони здоров’я (Одеська обласна санітарно-епідеміологічна служба (м. Одеса), Санітарна епідеміологічна служба Солом’янського району м. Київа, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (м. Київ), Український Науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (м. Одеса);

- Академії медичних наук (ДУ «Інститут  гігієни та медичної екології» ім. О.М. Марзєєва (м. Київ), ДП «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (м. Київ));

- Національної академії аграрних наук України (Кримський науково-дослідний центр інституту гідротехніки та меліорації (м. Сімферополь);

- Міністерства по надзвичайним ситуаціям (Академія пожежної безпеки  імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси));

- Держспоживстандарту України (ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (м. Київ), ДП «Одесастандартметрологія» (м. Одеса));

- Науково-технічних та науково-технологічних центрів (Центр практичної допомоги користувачам природних ресурсів (м. Одеса), ДП «Науково-технічний інженерний центр проблем водоочищення та водозбереження» (м. Одеса), Науково-технологічний центр «Укрводбезпека» (м. Київ);

- Виробничих компаній («Watermark» (м. Одеса), «Живой источник» (м. Київ), «Ротор» (м. Одеса), «Енвітек» (м. Київ));

- Професійних спілок (Українська водна асоціація (м. Київ), Асоціація виробників водоочисної техніки та очищеної води (м. Одеса), Одеське відділення Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (м. Одеса).

Міжнародний рівень конференції «Вода в харчовій промисловості» забезпечили фахівці із Росії (Спілка виробників бутильованих вод Росії (м. Москва), Інститут електрохімічних систем і технологій (м. Москва), Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності (м. Новосибірськ)), Польщі (виробнича компанія «Waterpoint», м. Варшава), Ізраїлю (Аріельський університетський центр Самарія, м. Аріель).

З вступним словом на конференції виступив ректор Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор Егоров Б.В. В своїй промові він охарактеризував основні проблеми, пов’язані з використанням води на харчових виробництвах та акцентував увагу на необхідності їх вирішення. Також він повідомив про пропозицію Одеської національної академії харчових технологій  внести до існуючого переліку спеціальностей нову спеціальність з технології питної води та водопідготовки для харчових виробництв за напрямком «Харчова технологія та інженерія» і звернувся до учасників конференції з проханням підтримати цю ініціативу.

На пленарному засіданні із доповідями виступили:

- Антонченко В.Я. (д.ф-м.н., зам. директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ);

- Почекайлова Л.П. (зав. кафедрою екологічного управління, теплотехнічних та фізико-хімічних вимірювань, голова ТК93 ПК2 «Системи управління довкіллям», ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м.Київ);

- Стрікаленко Т.В. (д.м.н., професор, науковий керівник Одеського відділення Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності,  Одеська обласна санітарно-епідеміологічна служба);

- Нікіпелова О.М. (к.х.н., провід. наук. співроб. Українського Науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології, м.Одеса);

- Верхівкер Я.Г. (д.т.н., професор Одеської національної академії харчових технологій, м.Одеса);

- Зайцева Л.С. (директор Центру практичної допомоги користувачам природних ресурсів, м.Одеса);

- Псахіс Б.Й. (професор, президент Асоціації виробників водоочисної техніки та очищеної води, директор НТДЦ «Водообробка» ФХІ НАН України);

- Коваль В.В. (директор виробничої компанії «Watermark»).

Під час перерви в роботі пленарного засідання конференції відбулося відкриття в ОНАХТ нової науково-дослідної лабораторії технології питної води та водопідготовки для харчових виробництв. Святкову червону стрічку було перерізано ректором Одеської національної академії харчових технологій Егоровим Б.В. та президентом Асоціації виробників водоочисної техніки та очищеної води, професором Псахісом Б.Й. Учасниками та гостями конференції було відмічено своєчасність і необхідність створення такої лабораторії, а також високий технічний рівень її оснащення та різноманіття задач, які можна вирішувати в рамках науково-дослідних робіт та навчального процесу. На відкритті лабораторії були присутні представники засобів масової інформації та телебачення.

На засіданнях секцій «Науково-методичні проблеми управління якістю води як фактором безпеки харчових продуктів», «Перспективні технології, обладнання і реагенти для водопідготовки та очищення стічних вод», «Сучасні методи, методики та прилади для дослідження води» було заслухано ще дванадцять доповідей учасників конференції.

Представлені пленарні і секційні доповіді були присвячені широкому колу теоретичних, екологічних, гігієнічних та технологічних проблем водопідготовки в харчовій промисловості. Особливістю всіх доповідей став комплексний міждисциплінарний підхід до вирішення проблем, актуальних для процесів та технологій водопідготовки на підприємствах харчової галузі. Виступаючими було відзначено, що науково-практична конференція «Вода в харчовій промисловості» проводиться в умовах загострення в світі водних проблем, посилення значення водного фактору і його впливу на умови життя, харчування та здоров’я населення.  Тематика конференції відображає основний  девіз Міжнародного дня води в 2010 році – «Чиста вода для здоров’я світу». А активна участь фахівців  з різних країн та різних відомчих організацій, виробничих компаній, спілок та науково-технічних центрів є  підтвердженням важливості проблем, пов’язаних з використанням води в харчові галузі та необхідності їх вирішення вже сьогодні. В доповідях виступаючих також було зазначено необхідність коректування існуючої нормативно-методичної бази, яка регламентує вимоги до якості бутильованих вод і умов їх виробництва, до викидів стічних вод і умов їх випуску у водні об’єкти, до проведення досліджень показників якості води та оснащення відповідних лабораторій на харчових підприємствах. В доповідях представників науково-дослідних інститутів та виробничих компаній зазначався факт практичної відсутності кваліфікованих спеціалістів з технології водопідготовки на харчових виробництвах, що, на їх думку, суттєво стримує можливості та ефективність впровадження нових розробок, сучасного обладнання і технологій для обробки та отримання якісної води для потреб підприємств галузі.

За результатами роботи конференції була ухвалена резолюція, основні рекомендації і пропозиції якої наступні:

  1. Учасники конференції «Вода в харчовій промисловості» підкреслюють актуальність основної мети десятиріччя ООН «Вода для життя» (2005 – 2015 роки) та Десятиріччя просвітянства для стабільного розвитку (2005 – 2014 роки) – «інтегрувати принципи, цінності та методи стабільного розвитку у всі аспекти освіти та навчання». В зв’язку з цим учасники конференції вважають необхідним підтримати ініціативу Одеської національної академії харчових технологій  Міністерства освіти і науки України відносно проведення в наступні роки в ОНАХТ конференцій «Вода в харчовій промисловості», а також видання матеріалів конференції та інформування про них працівників підприємств харчової галузі.
  2. Учасники конференції в якості найбільш важливих та перспективних напрямків подальших науково-практичних досліджень вважають вдосконалення нормативно-методичної бази, яка регламентує вимоги до якості бутильованих вод і води для виробництва харчових продуктів, до викидів стічних вод і умов їх випуску у водні об’єкти, розробку методичної бази та її гармонізацію із міжнародними стандартами та підходами до проведення досліджень. Необхідним є покращення лабораторного оснащення лабораторій, які здійснюють контроль за якістю води на підприємствах харчової галузі.
  3. Учасники конференції підтримують рішення Всесвітнього водного форуму та вважають, що для успішного рішення водних проблем та стабільного розвитку держави необхідні системне управління водними ресурсами та використанням води у виробництвах харчових продуктів і бутильованої води. Для цього необхідним є підготовка відповідних кадрів – фахівців з технології питної води та водопідготовки для харчових виробництв – для виробництв, продукція яких чинить безпосередній вплив на здоров’я людей та екологічне благополуччя держави. В зв’язку з цим учасники конференції вважають доцільним відкриття нової спеціальності з напрямку підготовки «Харчова технологія та інженерія»  - «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв» та  рекомендують вищим атестаційним комісіям країн-учасниць конференції вдосконалити паспорта наукових спеціальностей.

Завершилась конференція «Вода в харчовій промисловості» святковим фуршетом, на якому учасники та гості конференції обмінялись думками з приводу організації та проведення конференції, обговорили можливі спільні проекти та домовились про подальшу співпрацю у вирішення актуальних для харчової промисловості проблем.

В підготовці і проведенні конференції, а також в створенні науково-дослідної лабораторії активну участь прийняли всі співробітники кафедри фізичної і колоїдної хімії. Особливо слід відзначити роботу аспірантів Патік Т.П. та Ветрова Д.І., асистента Подолян Р.А., завідуючого лабораторіями кафедри Маркіну А.І., а також  асистента Шалигіна О.В., який разом із студентами підготував виставку робіт, присвячених Міжнародному Дню води. Значну допомогу в підготовці збірника тез доповідей надав співробітник кафедри теплохолодотехніки, к.т.н., доцент Василів О.Б.

Колектив кафедри фізичної і колоїдної хімії дякує за допомогу, надану при підготовці і проведенні конференції, а також при створенні науково-дослідної лабораторії ректору ОНАХТ, д.т.н., професору Егорову Б.В., проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків,  д.т.н., професору Капрельянцу Л.В., проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.т.н., професору Гапонюку О.І., проректору з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи  Мосієнко Г.А., директору інституту післядипломної освіти та підвищення кваліфікації спеціалістів харчової і зернопереробної промисловості, к.т.н., доценту Гордієнко Л.Л.,  директору центру організації практичної підготовки і сприяння працевлаштуванню, к.т.н., доценту Біленькій І.Р., декану факультету інноваційних технологій харчування і ресторанного сервісу, к.т.н., доценту Дишкантюк О.В., завідувачу кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування,  д.т.н., професору Тележенко Л.М., к.т.н., доценту кафедри біохімії, мікробіології і фізіології харчування Егоровій А.В., завідувачу проблемної науково-дослідної лабораторії ОНАХТ, к.т.н., доценту Кудашеву С.М., директору навчально-наукового центру інформаційних технологій, д.т.н., професору Хобіну В.А, завідувачу кафедрою іноземних мов к.т.н., доценту Зукіній Л.Б.,завідуючій відділу аспірантури і докторантури Гончаренко А.М.,  співробітникам центру  зв’язків із громадськістю, головному інженеру ОНАХТ Мелік-Дадаєвій О.В. і співробітникам ремонтно-експлуатаційного та технічного відділів ОНАХТ, начальнику відділу планування закупівель та договірних відношень Троскот Л.Г., директору навчально-виробничого комбінату харчування Малишевій А.М.

Колектив кафедри дякує всім співробітникам ОНАХТ, які прийняли участь в роботі конференції та виступили з доповідями. Особливу подяку колектив кафедри висловлює виробничій компанії «Watermark», яка виступила спонсором конференції та виготовила комплекс технологічного обладнання для науково-дослідної лабораторії.

 

Зав.кафедри ТПВ,

д-р техн. наук, доцент Коваленко О.О.

Д-р мед. наук, професор кафедри Стрікаленко Т.В.