Навчальні дисципліни та програми

Навчальні дисципліни та програми

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Бакалаври 

 1. Фізична та колоїдна хімія.
 2. Технології харчових виробництв: Технології води і водопідготовки харчових виробництв.
 3. Фізико-хімічні основи води і водних розчинів.
 4. Фізико-хімічні і біологічні основи очищення природних вод.
 5. Фізико-хімічні та біологічні основи очищення стічних вод.
 6. Технології питної води з КР.
 7. Технології виробництва фасованих вод та напоїв.
 8. Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі.
 9. Технологія води і водопідготовки для закладів готельного і ресторанного господарства.
 10. Основні принципи гігієни виробництва води та напоїв.
 11. Контроль якості та безпечності продукції в галузі.
 12. Основи раціонального використання води.
 13. Комплексна переробка продуктів оброблення води.
 14. Стандартизація, метрологія та сертифікація.
 15. Основи наукових досліджень.
 16. Основи автоматизованого проектування підприємств галузі.
 17. Проектування підприємств галузі з КП.
 18. Дипломне проектування.
 19. Практики: ознайомча, технологічна, переддипломна. 

Магістри

 1. Інноваційні технології галузі з КП.
 2. Управління якістю води у виробництві харчових продуктів.
 3. Інноваційний інжиніринг.
 4. Методика викладання у ВНЗ.
 5. Методологія наукових досліджень.
 6. Науково-дослідна робота.
 7. Кваліфікаційна робота магістра.
 8. Практики: виробнича, дослідницька.