Інформація щодо вступу в ОНАХТ за Освітньої програми "Біотехнології та біоінженерії"