УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ  ПИТНОЇ ВОДИ ОНАХТ В РОБОТІ  КОНФЕРЕНЦІЇ «8th EASTERN EUROPEAN YOUNG WATER PROFESSIONALS CONFERENCE»


12-14 травня 2016 року відбулася одна з найбільш престижних Міжнародних конференцій в галузі водної індустрії  «8th Eastern  European Young Water Professionals Conference». Щорічно в одній з країн Європи конференцію організовує Міжнародна водна асоціація IWA. В цьому році конференція проходила в Гданському технологічному університеті, який є одним з найбільших і найстаріших вищих навчальних закладів на півночі Польщі.

Фото 1 - Гданський технологічний університет

Тематичними напрямками конференції були інноваційні технології  очищення природних і стічних вод, технології утилізації шламу, повторне використання води, вироблення екологічно чистої енергії, системи розподілення води, системи дренажу і каналізації, управління водними ресурсами, водні стандарти, політика та інші теми.

Участь в конференції  прийняло 166 молодих фахівців  в галузі водопідготовки з Бельгії, Польщі, Албанії, Сербії, Румунії, Німеччини, України, Росії, Болгарії, Латвії та інших країн. Організатори конференції відібрали для презентації на засіданнях секцій 62 усних та 58 стендових доповіді.

Фото 2 – Учасники конференції

Одеську національну академію харчових технологій на конференції представляла аспірантка кафедри технології питної води Кормош Катерина  Юріївна. Вона представила доповідь «Quality  of the Water Received From Air by Means of Conditioners» (Kovalenko O., Kormosh K., Vasyliv O.) у вигляді постера-презентації. Тези доповіді опубліковані в матеріалах конференції, а стаття –  в науковому виданні  Гданського технологічного університету.

Фото 3 – Секція з постерами-презентаціями на конференції

Фото 4 – Аспірантка кафедри технології питної води ОНАХТ Кормош К.Ю. на конференції 

В матеріалах конференції «8th Eastern  European Young Water Professionals Conference» також представлено ще одну доповідь  науковців кафедри технології питної води ОНАХТ  «Concept of  «Risk Management»  аnd  Optimization of Water Supply in Transport» (Strikalenko T., Liapin A., Liapina E.).

 За активну участь у 8-й Східноєвропейській конференції молодих учених і фахівців в галузі водної  індустрії  та налагодження зв’язків між  ВНЗ України та Польщі  Кормош  Катерину було нагороджено  сертифікатом «Young Water Professionals».

Фото 5 – Сертифікат учасника конференції Кормош К.Ю. 

Колектив кафедри технології питної води висловлює  подяку ректору Одеської національної академії харчових технологій д.т.н., професору Єгорову Б.В. за допомогу при організації участі науковців кафедри в Міжнародній конференції.

Аспірантка кафедри технології питної води ОНАХТ Кормош  К.Ю.

Зав. кафедрою технології питної  води ОНАХТ  д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.