РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ОНАХТ


31 березня 2016 року в ході проведення Міжвузівської студентської наукової конференції в ОНАХТ було проведено засідання секції технології питної води. Бажання прийняти участь в роботі секції  виявило багато студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» з професійного спрямування «Технології питної води та водо підготовки харчових виробництв».

На засіданні секції були представлені цікаві доповіді з різних напрямів досліджень. Але об’єднала всіх учасників конференції проблема  якості і безпечностіпитної води в Україні, а також води, що використовується для виробництва продуктів харчування, забезпечення роботи технологічного обладнання, в рекреаційних цілях.

З актуальними, змістовними і добре підготовленими доповідями  виступили  магістри Слєпцова Валерія, Шморгун Катерина, Янкова Ганна, а також бакалаври Куцолабська Марина, Манова Юлія, Трандасір Світлана, Дубовик Надія, Касьяненко Інна, Коханська Ангеліна, Толкачова Катерина, Гончар Анастасія, Лисенко Юлія, Селіванов Ілля.

Їх доповіді були присвячені питанням покращення якості води у виробництві відновлених соків, використанню біотехнологій у водопідготовці, ефективності сучасних пакувальних матеріалів і тари для фасованих вод, екологічним питанням використання води і матеріалів для водопідготовки, очищенню стічних вод, виробництву напоїв.  Значний інтерес  в учасників конференції викликала доповідь бакалавра Селіванова Іллі про незвичайні озера світу.

За кожною з доповідей виникала дискусія. Слід зазначити, що активними учасниками конференції були не лише бакалаври, магістри  і викладачі кафедри технології питної води, а і  студенти технічного коледжу ОНАХТ  (група ТХ-66), які навчаються за спеціальністю технології хлібобулочних, кондитерських, макаронних  виробів і харчових концентратів зі своїм наставником….

Після завершення виступів доповідачів відбулося обговорення доповідей. При цьому студенти і викладачі висловили свої думки  щодо актуальності тем доповідей, професійності доповідачів, користі для студентів від участі в наукових заходах.  Всі учасники конференції залишилися задоволеними її результатами.

Завідувач кафедри технології питної води,
д.т.н., с.н.с. Коваленко О.О.